14 mei 2020

Corona-maatregelen gastouderopvang

Vanaf 11 mei is de gastouderopvang weer open en gelden de volgende regels.

 

 • De gastouderopvang gaat 100 % open.

 

 • Ouders kunnen hun kinderen weer brengen conform de reguliere opvangcontracten. Met inachtneming van de 1,5 m. regel.

 

 • De noodopvang blijft bestaan voor ouders met een vitaal beroep. Noodopvang verzorgd door de gemeente is gratis, hiervoor hoeven geen uren geschreven te worden. Maar noodopvang kan ook door de gastouder verzorgd worden, de gastouder kan met ingang van 11 mei wel de extra uren factureren.

 

 • De vergoeding van de eigen bijdrage aan de ouders blijft bestaan zolang de gedeeltelijke openstelling van de scholen duurt. Dus sowieso is de gehele kinderopvang gratis tot de scholen weer 100 % open gaan.

 

 • De vergoeding voor de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief vervalt m.i.v. 11 mei.

 

 • Vanaf 11 mei kunnen alle extra uren weer gefactureerd worden.

 

 • Ouders kunnen hun KOT aanpassen voor de extra uren na 11 mei. Let wel op de 70 %-140 % norm. Uren boven het maximaal recht worden niet beschikt door de Belastingdienst.

 

 • Op dagen dat kinderen niet zijn ingedeeld op school kunnen zij, tijdens reguliere schooltijden, op school terecht voor noodopvang.

 

 • Als er geen noodopvang aangeboden kan worden door een gastouder, kan met het gastouderbureau worden bekeken of er alternatieven zijn. Als dat niet het geval is dan kan er contact worden opgenomen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de organisatie van de noodopvang.

 

 • Noodopvang blijft gratis.

 

 • Als de opvang door de gastouder niet geboden wordt omdat ze ziek is of tot een risico groep behoort, wordt ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. Alleen als de ouder andere opvang afneemt (geen noodopvang) geldt dit niet.

 

 • Als de gastouder voor opvang beschikbaar is, maar de ouder besluit de kinderen niet te brengen uit voorzichtigheid of omdat de ouders toch thuis zijn, is dit de keuze van de ouders. Ze betalen wel de factuur door, ook al maken ze geen gebruik van de opvang.

 

 • Kinderen tot 12 jaar mogen gewoon met elkaar spelen. Volwassenen letten op of het spel niet te intensief is.

 

 • Vervoer daar waar mogelijk lopend, of fietsend of met inzet van een groter vervoersmiddel. Spreek met de kinderen af dat in de auto niet gespeeld of gestoeid wordt en dat kinderen voor en na de autorit de handen wassen.

 

 • Het is in het kader van gastouderopvang toegestaan om meerdere, niet eigen kinderen te vervoeren vanuit school naar de gastouderopvang.

 

 • De gastouders met een recent verlopen EHBO certificaat maar die wel een ingeplande EHBO cursus hadden zullen door de GGD beoordeeld worden of er sprake is van overmacht door Corona. Na 15 juni worden de EHBO lessen weer hervat.

 

 • Voor de RIE’s die verlopen zijn wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland door de consulente.

 

 • Evaluatiegesprekken met vraagouders zullen telefonisch afgenomen worden gedurende het jaar. Alle vraagouders hebben een verzoek gehad om de jaarlijkse evaluatie in te vullen. Het zou fijn zijn als u deze ook weer ingevuld terugstuurt.

 

 • Vanaf 15 juni gaan wij de huisbezoeken weer hervatten. Dus tot binnenkort!

Gastouderbureau Roodkapje is al sinds 2007 een vertrouwd gezicht in de gastouderopvang.

We hebben een netwerk van consulenten door het hele land. Hierdoor ben je verzekerd van een vaste contactpersoon en krijg je altijd snel en persoonlijk advies van een consulente in jouw regio. 

Meer weten over gewoon goede opvang voor jouw kinderen?

Of wellicht heb je interesse om zelf gastouder te worden? 

Schrijf je dan kosteloos en vrijblijvend bij ons in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen 

Vanzelfsprekend kies je met Roodkapje voor betrouwbaarheid & professionaliteit. 

Raambrug 2

5531 AG Bladel

Contact

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Pinterest - White Circle
branchorganisatie kinderopvang.jpg
platform gastouderopvang.png
Logo Lidmaatschap KNGO (M).png