top of page
Roodkapje-2500X1000-nieuw.jpg

Corona-maatregelen gastouderopvang

vanaf 7 december 2020

 

 

 

 

07 december 2020: beslisboom 'uit of thuis?' is aangepast

De beslisboom 'uit of thuis?' is aangepast voor zowel 0-12 jarige als de versie voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. 

 

 

 

 

16 november 2020: zwangere gastouder mag kinderen van 0-4 jaar blijven opvangen

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het protocol kinderen. Een van de wijzigingen betreft zwangere medewerkers. Zwangere pm'ers en gastouders mogen ook na 28 weken zwangerschap 0- tot 4-jarigen blijven opvangen, zonder anderhalve meter afstand.

De wijzigingen zijn in ons protocol Corona veiligheid & hygiëne roodkapje rood gearceerd.

 

 

16 oktober 2020: Procedure positieve besmetting van een gastouder

Een aanpassing in het protocol Corona Veiligheid & Hygiëne Roodkapje:

De procedure bij een positieve besmetting van een gastouder is anders dan als er een positieve besmetting is van medewerkers op een locatie van een kinderdagverblijf. 

In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er geen opvang geboden. De regels ‘Thuisblijfregels - gezondheid personeel’ treden in werking. De gastouder informeert de ouders.

In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de ‘Thuisblijfregels - gezondheid kinderen in werking’. 

Er is een nieuwe beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8: thuisblijven of naar kinderopvang/ school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 oktober 2020: Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.

Lees meer hierover in de onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 oktober 2020: Aanpassing protocol Corona Veiligheid & Hygiëne Roodkapje.

Er zijn weer wijzigingen in het protocol oa:

  • Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden

  • Wel is er het dringend advies aan ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs) om een mondneuskapje te dragen, wanneer zij de locatie betreden.

Lees de andere wijzigingen in het te downloaden protocol. De aanpassingen zijn rood gearceerd.

28 september 2020: Stijging in Corona besmettingen.

Helaas is er weer een stijging in het aantal COVID-19 besmettingen. Het kabinet heeft nieuwe maatregelingen ingevoerd om een nieuwe lockdown hopelijk te voorkomen. De nieuwe maatregelingen gaan in op 29 september om 18 uur.

22 september 2020: Gastouder mag wel opvang bieden bij verkouden huisgenoot. 

Het ministerie van SZW heeft na overleg met het RIVM het protocol kinderopvang aangepast. Het nieuwe inzicht is dat er toch mogelijkheden zijn om opvang te bieden als de huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft:

Bij gastouderopvang in eigen huis geldt:

Wanneer de huisgenoot van een gastouder koorts (38 graden of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er geen opvang geboden worden. De gastouder mag wel opvang bieden als de huisgenoot verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in contact komt met de ouders en kinderen die worden opgevangen door de gastouder. 

Als de eigen kinderen (0-12 jaar) van de gastouder neusverkoudheidsklachten hebben zonder koorts, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden.

Kinderen van 0-12 jaar mogen met neusverkoudheid zonder koorts naar school en/of de kinderopvang/gastouder. (beslisboom is te vinden onderaan deze pagina)

Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Het advies is dan ook aangepast naar: kinderen van 0-12 jaar mogen naar school en/of de kinderopvang/gastouder als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 besmetting of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen zoals benauwdheid, hoesten (meer dan incidenteel) en koorts, moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn.

01 september 2020: Kinderen 0-4 jaar hoeven bij thuiskomst uit een oranje/rood gebied niet meer in quarantaine wat betreft kinderopvang. Kinderen van 4-12 jaar mochten eerder ook al naar de opvang. (zie onderstaande voorwaarden)

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden.

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen.

13 augustus 2020: kind( 0-4 jaar) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

Het protocol kinderopvang is aangepast naar aanleiding van de nieuwe quarantainerichtlijn van het kabinet. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies.

Vanwege gezondheidsrisico’s wordt het afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven.  In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk een verplichting. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid 

Kinderen 4 tot 12 wél naar kinderopvang

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waarover ook gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Kinderen vormen een uitzondering op de regel, omdat is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVD-19 en het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen.

Kinderen tot 4 jaar niet naar kinderopvang

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Beslisboom

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied toegelaten kan worden op de opvang, is er een handige beslisboom opgesteld. Met deze beslisboom kan eenvoudig worden bepaald of een kind wel of niet naar de opvang mag.

Uitvoering Compensatieregeling  (23 juni 2020)

Betaling

De overheid heeft ouders opgeroepen om de kinderopvangkosten in de periode dat de kinderopvang (voor een deel) gesloten was door de coronamaatregelen, door te betalen. Daarom krijgen ouders die kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding van de eigen bijdrage voor de kinderopvangkosten over die periode.

Aan het eind van de maand juni worden alle ouders die recht hebben op vergoeding hierover bericht. De Sociale Verzekeringsbank keert het bedrag rond 8 juli automatisch uit aan de ouders en stuurt hen voorafgaand hieraan een bericht per papieren post of in de Berichtenbox/Mijn Overheid met daarin de hoogte van de vergoeding. Deze brieven worden in delen verstuurd tussen 20 en 30 juni. Begin juli hebben alle ouders de brief dus ontvangen.

Berekening vergoeding

De overheid vergoedt tot de wettelijk vastgestelde maximum uurprijs voor gastouderopvang van € 6,27 per uur.

Kinderen met neusverkoudheid  (17 juni 2020)

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid  aangepast.

Het bericht luidt als volgt: “Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid  ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid  ZONDER KOORTS naar school mogen.

Jonge kinderen zijn veelvuldig neusverkouden en worden nu veelvuldig geweerd omdat neusverkoudheid  een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de transmissie van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarnaast is op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Sinds 1 juni jl. zijn er ongeveer 3500 kinderen van 0 tot 6 jaar getest op COVID-19 waarvan 0,5% positief was. Van de ongeveer 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3 % positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.

Wel is het belangrijk dat conform artikel 26 van de Wpg kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.”

8 juni en noodopvang

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer helemaal open. Vanaf die datum is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

Belangrijk is dat de regeling eigen bijdrage vervalt vanaf 8 juni. We hebben hieronder alles over de regeling eigen bijdrage even voor u op een rijtje gezet.

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (deels) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd aan ouders om in deze periode de rekening van de kinderopvang toch te betalen, ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang.

Heeft u dit gedaan? En krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.

Deze vergoeding wordt uitbetaald door de SVB.

Wie krijgt een vergoeding ?

De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang is voor ouders die:

  • kinderopvangtoeslag krijgen en de rekening van de opvang hebben doorbetaald, of

  • een cruciale beroep hebben en kinderopvangtoeslag krijgen. Zij hebben de rekening van hun gewone opvang doorbetaald en maken gebruik van noodopvang

Hoe kunt u de vergoeding krijgen:

U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. Krijgt u kinderopvangtoeslag en heeft u de rekening van de kinderopvang doorbetaald? Dan krijgt u tussen half juni en eind juni 2020 vanzelf een brief van de SVB over de vergoeding.

In die brief staat de berekening van de vergoeding volgens de gegevens die zijn ontvangen van Belastingdienst/Toeslagen. Dit zijn de gegevens die u heeft doorgegeven voor de kinderopvangtoeslag. Daarbij gaat men uit van de gegevens zoals deze op 6 april 2020 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend waren.

De vergoeding zal naar verwachting rond 8 juli 2020 worden betaald. Het geld wordt gestort op de bankrekening die bij de de belastingdienst bekend is. Het is niet mogelijk de vergoeding eerder te ontvangen.

Wat nou als u het niet eens bent met de vergoeding:

Heeft u een vergoeding gekregen maar bent u het niet eens met de vergoeding? Of heeft u helemaal geen vergoeding gekregen? Neem dan contact op met Gastouderbureau Roodkapje via info@gastouderbureauroodkapje.nl. Heeft u een berekening gekregen, stuur deze dan mee zodat wij kunnen uitzoeken wat er niet klopt en eventueel bezwaar kunnen indienen.

 

Overige

Verder geldt dat de hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen van kracht blijven.

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk zoals altijd contact met ons opnemen.

IMG_5396.JPG
IMG_5022.jpg
201013_factsheet+gedeeltelijke+lockdown+
Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi
bottom of page