Veelgestelde vragen

Gastouder

Hoe kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?


Een VOG aanvragen kan op 2 manieren. Je kunt schriftelijk een VOG aanvragen. Dit doe je door op onze 'downloads'-pagina het juiste aanvraagformulier te downloaden en uit te printen en zelf de eerste pagina volledig in te vullen. Hiermee ga je naar je gemeentehuis/stadhuis om persoonlijk de VOG aan te vragen. Het is niet mogelijk om voor derden (huisgenoot, stagiaires etc.) een VOG aan te vragen. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De kosten hiervoor zijn €41,35. De VOG krijgt u dan binnen enkele werkdagen thuis gestuurd. Het is ook mogelijk om online een VOG aan te vragen. Hiervoor moet Roodkapje eerst de VOG-aanvraag digitaal voor je klaar zetten. Om dit te kunnen doen hebben we je voorletter(s), achternaam en een geldig e-mailadres nodig. Deze gegevens stuur je naar je consulente. Je ontvangt dan binnen enkele dagen een e-mail. Via een link in deze mail kun je inloggen met DigiD. Daarna kun je de VOG-aanvraag afronden door te bevesigen dat je gegevens juist zijn opgenomen. De aanvraag wordt vervolgens door Dienst Justis in behandeling genomen. Zij informeren je schriftelijk over de afhandeling van de je aanvraag. De kosten van een digitale aanvraag bedragen €33,85. Je moet deze kosten op het moment van aanvragen zelf betalen d.m.v. iDeal.

Vraagouder


Portabase

Ik heb jullie e-mail ontvangen met informatie over Portabase, verandert er iets voor mij?


Vraagouder/Gastouder met urenregistratie contract: er verandert niet erg veel, alleen de portal verandert. De werkwijze blijft hetzelfde als voorheen

1) de gastouder vult de uren online in,
2) de vraagouder krijgt het verzoek deze online goed te keuren,
3) daarna ontvangt vraagouder de factuur voor de uren van die maand.

Los van de urenregistratie zal wel een echte verandering zijn dat alles voortaan zoveel mogelijk digitaal zal gaan.

Vraagouder/Gastouder met een ‘vaste uren per maand’- contract: hierbij wordt iedere gastouder geacht de uren online te registreren. Dit hoeft dus niet meer op papier geregistreerd te worden zoals nu gebeurt; deze nieuwe digitale urenregistratie vervangt dat.
Ik kan niet inloggen op de Portal


Controleer of de e-mail die wij hebben verzonden in uw spamfilter is beland. Voor de zekerheid raden wij u aan om het mailadres meteen toe te voegen aan uw lijst met veilige afzenders: systeem@portabase.nl met als afzender naam: Gastouderbureau Roodkapje.

Het mailtje dat u ontvangt heeft een link waar u op kunt klikken, u wordt dan vanzelf naar de portal geleid. In het mailtje (halverwege de tekst) staat uw gebruikersnaam vermeld.
Ik ben vraagouder/gastouder en wij hebben een overeenkomst met vaste uren. Moet de gastouder voortaan een urenregistratie per maand invullen?


Ja, van iedere gastouder wordt verwacht dat er online een urenregistratie wordt bijgehouden. Bij contracten met vaste uren hebben we als standaard instelling staan dat de uren goedgekeurd worden dor de vraagouder. Indien u wenst, kan daarbij worden ingesteld dat de vraagouder de uren NIET hoeft goed te keuren. Neemt u in dat geval contact op met uw bemiddelingsmedewerker, zodat zij dit voor u kan wijzigen in het systeem.
Ik ben gastouder en ik geef mijn uren nu nog door in Excel omdat ik een vast uurtarief voor alle kindjes samen voor thuisopvang heb. Wat verandert er voor mij?


U geeft uw uren gewoon door via de portal, net als alle andere gastouders. Niet meer in Excel via e-mail. Ons nieuwe systeem kan dit totaal uurtarief voor de opvang van alle kinderen van een vraagouder samen gewoon op de juiste wijze verwerken.
Ik heb een contract met vaste uren, vanaf wanneer wordt dit nieuwe systeem voor mijn uren gebruikt?


Op 20 juni 2019 ontvangst u voor het eerst een factuur uit ons nieuwe systeem. Dit is de factuur voor de maand juli 2019. Deze factuur zal er iets anders uitzien dan de facturen die u tot nu toe van ons gewend bent.
Ik heb een contract waarbij maandelijks achteraf wordt gefactureerd op basis van de urenregistratie. Wanneer gaan de wijzigingen voor mij gelden?


De eerste urenregistratie die in het nieuwe systeem Portabase zal worden verwerkt is de urenregistratie van juli 2019. In het algemeen geldt dat de vraagouder in de eerste week van augustus de urenregistratie van juli 2019 goed zal keuren. Vrijwel direct daarna zal de factuur voor juli 2019 worden aangemaakt en naar vraagouder worden gestuurd.
Gaat er iets veranderen in de facturering vanuit het nieuwe systeem Portabase?


De facturen zullen een iets ander uiterlijk krijgen, inhoudelijk verandert er niets in de facturering.

Wat wel verandert, is de maandelijkse tijdlijn voor facturering van VASTE UREN en wel als volgt:

  • Op de 20e van de maand of eerstvolgende werkdag ontvangt vraagouder de factuur voor de volgende maand;
  • Op de dag na facturering vindt de automatische incasso plaats (indien een incassomachtiging is afgegeven);
  • Binnen 5 werkdagen na ontvangst betaling door vraagouder vindt de doorstorting aan gastouder plaats. In de praktijk zal dit meestal na 2 werkdagen zijn.
Ik ben gastouder, hoe moet ik de uren online invullen?


Om een nieuwe urenregistratie te maken gaat u naar 'mijn uren'. U komt dan in onderstaand menu. Hier kunt u een nieuwe urenregistratie beginnen. U logt in op het portal van Portabase: https://roodkapje.opvanguren.nl/login

Dan ziet u het onderstaande menu. De handleidingen die hier worden wergegeven kunnen u helpen bij uw vragen.

Om een nieuwe urenregistratie te maken gaat u naar 'mijn uren'. U komt dan in onderstaand menu en kunt hier een nieuwe urenregistratie starten. Heeft u (bijna) iedere week dezelfde opvangtijden voor een kind? Dan kunt u een sjabloon aanmaken. Kies 'nieuwe urenregsitratie' en kies het juiste contract/kind.