Gastouderbureau Roodkapje

Nieuws

08-11-2018:
Uitspraak Raad van State m.b.t recht op kinderopvantoeslag tijdens ouderschapsverlof
De Raad van State heeft in een uitspraak bevestigd dat de Belastingdienst Toeslagen een verkeerd beleid gevoerd heeft wat betreft het recht op kinderopvangtoeslag op opname ouderschapsverlof.
Dit betekent dat u als ouder recht heeft op kinderopvangtoesalg berekend met de uren die in uw arbeidscontract staan. De uren die in uw arbeidscontract staanhoeven dus NIET, zoals de Belastingdienst altijd beweerde, uitbetaald te zijn.
Op www.raadvanstate.nl kunt de uitspraak terugvinden.
Twijfelt u of de Belastingdienst wel een juiste berekening voor u heeft gemaakt, neem dan even contact op met Willeke Ruwe op het hoofdkantoor. 
 

30-10-2018:
Knutselwedstrijd voor Sinterklaas!
Het duurt misschien nog even voordat Sinterklaas weer in Nederland is, maar wij hebben bij Roodkapje al een brief van hem gehad. Daarin staat een bericht voor alle kinderen (groot & klein) van Roodkapje. Ben jij ook zo benieuwd wat daarin staat? Je lees het hier.....
 

13-09-2018:
Vernieuwde Meldcode Kindermishandeling & Huiselijk geweld
Als professionals in de kinderopvang werken we al sinds 2013 met de Meldcode Kindermishandeling & huiselijk geweld. Regelmatig wordt Meldcode aangepast en verbeterd zodat deze actueel blijft en optimaal werkt voor proefssionals die dagelijks met kinderen te maken hebben. M.i.v. 1 januari 2019 zal er een afwegingskader worden toegevoegd en ook u als gastouder dient hiervan op de hoogte te zijn en indien van toepassing hiermee te gaan werken. Een afwegingskader helpt u o.a. bij de beslissing of een melding noodzakelijk is. 

De afgelopen week hebben wij alle gastouders via een extra nieuwsbrief geinformeerd en het gebruik van de het afwegingskader toegelicht. Het volledige vernieuwde protocol Kindermishandeling & huiselijk geweld vindt u natuurlijk ook terug op onze 'downloads'-pagina. Wij adivseren onze gastouders beide documenten door te nemen zodat u ook op de hoogte bent van de wijzigingen en het afwegingskader. 
Daarnaast zal er bij het eerstvolgende huisbezoek van uw consulente extra aandacht zijn voor het vernieuwde protocol.
 

19-07-2018:
Wat een heerlijk weer of wat een hitte?
Met dit warme weer is het belangrijk om extra goed op je kind te letten. Het lichaam van kinderen reageert anders dan het lichaam van volwassenen, waardoor zij meer kans hebben op gezondheidsklachten. Daarnaast zijn jonge kinderen niet in staat om zichzelf te beschermen tijdens
een hittegolf. Roodkapje zet enkele zinvolle tips voor ouders en gastouders op een rijtje.
 
 
25-06-2018:
Kinderopvangawards 2018: maak kans op 4 entreekaarten voor de Efteling!
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Landelijke Kinderopvangawards. De week ontvangen alle vraagoudersvan Roodkapje een email vanuit de Kinderopvangawards met daarin de uitnodiging om ook hun stem uit te brengen.
 
Vorig jaar hebben onze vraagouders de gastoudrs, consulenten/collega's van Roodkapje gewaardeerd met een 8,7. We gaan voor minimaal hetzelfde, maar het liefst natuurlijk hoger, resultaat! :)
Onder alle inzendingen verloten we ook dit jaar 4 entreekaarten voor de Efteling! Stemt u ook?
 
 
15-05-2018:
Brief Belastingdienst/Toeslagen mei 2018
De afdeling toeslagen zal in de week van 25 mei aan ca. 90.000 ouders een verzoek om kinderopvanggegevens over 2017 op te sturen.
 
Zoals ieder jaar controleer de belastingdienst voordat de ouder de definitieve berekening ontvangt, eerst of het aantal opvanguren dat de ouder heeft opgegeven in de aanvraag, overeenkomt met de werkelijke situatie. Roodkapje verstrekt hiervoor de benodigde informatie aan de belastingdienst. Echter als er nog meer informatie nodig is, ontvangt u van de belastingdienst dus een brief.
 
Wanneer/waarom ontvangt u deze brief? 
In een aantal specifieke omstandigheden kan de belastingdienst de gegevens niet automatisch verwerken. Dan zullen zij de ouders een brief sturen met het verzoek om de belastingdienst te informeren hoeveel uren er zijn afgenomen, van welke opvangsoort en bij welke opvangorganisatie de uren zijn afgenomen.
 
- Zo zijn er ouders die in het buitenland kinderopvang afnemen. 
- Of de ouders van wie het kind bij meerdere kinderopvangorganisaties of gastouders wordt opgevangen.
- Ook kan het zijn dat de belastingdienst gegevens van het gastouderbureau niet kunnen verwerken.
 
In dergelijke gevallen worden de ouders verzocht de gegevens zelf naar de belastingdienst op te sturen: hoeveel uren zijn er afgenomen, opvangsoort en bij welk opvangorganisatie. Ook zal er om een kopie van de jaaropgave(n) worden gevraagd. In de brieven zijn de gegevens van het kind (de kinderen) al zoveel mogelijk ingevuld en is er bij de herinneringstermijn rekening gehouden met de zomervakantie. Er wordt de ouders gevraagd om de gegevens voor 9 juni op te sturen.
 
Nieuw vanaf 2018
Op het formulier kunt u als ouder nu aangeven of u via SMS op de hoogte wil worden gehouden van de ontvangst van de gegevens door Belastingdienst/Toeslagen.
Om te attenderen heeft de belastingdienst, naast het 06-nummer, expliciete toestemming nodig van de ouder. Daarin geven zij 3 keuzes.
1.    Zij versturen eenmalig een ontvangstbevestiging per SMS voor deze uitvraag over 2017;
2.    In alle voorkomende situaties waar zij verzoeken om gegevens of willen attenderen kunnen zij de ouder benaderen via SMS;
3.    Geen SMS van Toeslagen ontvangen.
 
Wat kan Roodkapje hierin voor u doen? 
Mocht u graag hulp willen bij het invullen van deze brief kunt u deze inscannen en mailen naar info@gastouderbureauroodkapje.nl. Onze collega's van de betreffende afdeling zullen u dan verder helpen.
 
 
14-05-2018:
Aanpassing in de kalender van 2018
I.v.m. Pinksteren zal het moment van incasseren en doorstorten van de contracten op basis van vaste uren een dag later dan aangegeven worden uitgevoerd. Dus op woensdag 23 mei incasseren, donderdag 24 mei doorstorten.
 
 
20-02-2018:
BELANGRIJK UPDATE IN DE REGELGEVING M.I.V. 20-2-2018:  verzorgt u als gastouder de opvang bij de vraagouder thuis?
In dat geval is het alleen noodzakelijk dat de gastouder in het bezit is van een VOG en zich inschrijft in het personenregister. 
Wanneer de opvang plaatsvindt bij de vraagouder thuis, draagt de vraagouder de verantwoordelijkheid voor alle personen die naast de gastouder ook aanwezig zijn tijdens opvanguren. Dus als bijvoorbeeld oma als gastouder oppast op de kleinkinderen en opa gaat mee, dan hoeft opa zich niet in te schrijven. Overige aanwezigen naast de gastouder, ook al voldoen zij aan de richtlijn ‘structureel aanwezig’, worden gezien als de verantwoordelijkheid van de vraagouder bij wie de opvang plaatsvindt. Deze aanwezigen hoeven zich dus niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang.


29-01-2018: 

Personenregister
Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven in het register. Wij zullen al onze gastouders binnenkort persoonlijk via een nieuwsbrief gaan informeren over de belangrijkste zaken hieromtrent. Ook vindt u dan uitgebreide informatie hierover terug op onze website. Wilt u zich alvast inlezen? Onderstaande documenten kunnen u al wat meer informatie geven.
 
22-12-2017:
Ons hoofdkantoor is gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 02 januari 2018.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.
 
10-10-2017: 
Toeslagen gaan omhoog.
Onder Rutte III gaat de kinderbijslag omhoog, net als het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. 
De 31-jarige Jitske Wijntje is moeder van twee jonge kinderen. Zij en haar man hebben moeite om rond te komen. "Het netto inkomen van mijn man is 1500 euro. Ik werk als oproepbasis in de zorg maar kan momenteel niet werken. Dus we hebben het financieel best zwaar." krijgt nu iedere drie maanden 440 euro kinderbijslag voor haar twee kinderen."Het is heel fijn dat dat omhoog gaat." Ook krijgt ze, omdat haar gezin weinig inkomsten heeft, naast de kinderbijslag een kindgebondenbudget: 100 euro per maand per twee kinderen. Ook dat budget gaat dus omhoog.
 
Gezinnen gaan er in het nieuwe kabinet relatief met meeste op vooruit: 1,5 procent per jaar. "Dat biedt perspectief", vindt Jitske. "Al is het maar een paar tientjes. Alle beetjes helpen."
 
Kinderopvang
Wat Jitske ook goed vindt, is dat de kinderopvangtoeslag omhoog gaat. Nu loont het voor haar niet echt om te werken, omdat de opvang het gezin veel geld kost. 'Ik wil graag werken, maar het moet wel lonen. Door de kinderopvangtoeslag te verhogen hoop ik dat het voor mij meer zin heeft om te werken."
Bron: RTL Nieuws
 
 
21-09-2017
Dag van de gastouder 2017: Roodkapje & Doenkids
Als eerste gastouderbureau in Nederland zijn wij een bijzondere samenwerking aangegaan met Doenkids!
 
Doenkids biedt met 2 activitheken (kinderdagverblijf en BSO) ondersteuning op het gebied van het aanbieden van educatieve, gevarieerde activiteiten. Door hun jarenlange ervaring met het organiseren van activiteiten voor kinderen weten zij hoe je er voor kunt zorgen dat kinderen lekker actief bezig kunnen zijn. Niet alleen knutselen maar ook heel veel sport, spel, proefjes, natuur- en drama! Met behulp van ervaren en enthousiaste pedagogisch medewerkers met veel praktijkervaring hebben zij de meest succesvolle activiteiten opgenomen in hun databases.
 
Voortaan ontvangt u 2x per maand het magazine “SAMEN SPELEN met Roodkapje”en zit u als gastouder nooit meer zonder inspiratie of ideeen. Hierdoor heeft u snel en eenvoudig toegang tot diverse activiteiten die speciaal zijn uitgewerkt voor en door medewerkers in de kinderopvang. Gerangschikt op de diverse ontwikkelingsgebieden, leeftijd, soort activiteit, thema etc. Iedere activiteit wordt duidelijk toegelicht, uitgewerkt en voorzien van een ‘boodschappenlijstje’. U kunt direct aan de slag met de kinderen en hoeft niet meer eindeloos te zoeken naar leuke & nieuwe activiteiten die geschikt zouden kunnen zijn.
 
 
31-08-2017:
Belastingdienst stuurt herinneringsbrief.
Heeft u een brief ontvangen van de belastingdienst met dagtekening 31 augustus met daarin het verzoek om een opgave van de afgenomen en betaalde uren en het aanleveren van eventuele bewijsstukken? U krijgt deze brief omdat u nog niet heeft gereageerd op de brief die zij u eerder, in juni 2017, hebben gestuurd. Zie ook het nieuwsbericht hieronder dd. 22-05-2017. 
U kunt de gevraagde gegevens alsnog tot uiterlijk 21 september aanleveren bij de belastingdienst. Doet u dit op tijd! Mocht de informatie niet op tijd zijn ontvangen, dan kan de belastingdienst de kinderopvangtoeslag voor 2016 niet controleren. In dat geval moet u, als ouder(s) de toeslag die is ontvangen in 2016, terugbetalen.
 
Wat kan Roodkapje hierin voor u doen? Mocht u graag hulp willen bij het invullen van deze brief kunt u de deze inscannen en mailen naar info@gastouderbureauroodkapje.nl zodat onze collega’s van de betreffende afdeling u hierbij kunnen helpen.

 

10-07-2017:
Controleer zelf eenvoudig uw eindafrekening van de kinderopvangtoeslag 2016.

Goed, die is binnen. De eindafrekening van uw toeslag over 2016. 
Waarschijnlijk wilt u deze wel even narekenen: klopt alles wel? 
Onze toeslagjurist Willeke Ruwe legt u uit hoe u
eenvoudig in 3 stappen zelf uw toeslag kunt checken.
 
 

17-06-2017:
Roodkapje ontvangt een 8,7 op de Kinderopvang Awards!
De vraagouders van Gastouderbureau Roodkapje spreekt hun waardering uit!
Bij de Landelijke Kinderopvang Awards in juni 2017 geven zij onze gastouders, collega's & hoofdkantoor een 8,7!!


 07-09-2016:
Uitspraak gerechtshof Arnhem over ondernemerschap gastouders.

Het hof concludeert in deze casus en voor dit gastouderbureau dat de gastouder dermate afhankelijk is van dit gastouderbureau dat van zelfstandigheid geen sprake is.

Roodkapje acht deze uitspraak onjuist. Schijnbaar snapt het hof niet goed wat een gastouder is en wat de rol van een gastouderbureau is. Het hof beschouwt het gastouderbureau als opdrachtgever ! Dat is natuurlijk onjuist. De gastouder vangt de kinderen van de vraagouder op. De gastouder doet dat niet in opdracht van het gastouderbureau, maar in opdracht van de vraagouder natuurlijk. Het gastouderbureau speelt slechts een begeleidende en toezichthoudende rol.

Wij zien dan ook geen reden tot paniek. Naar onze mening staat de zelfstandigheid van gastouders als een paal boven water.

Gastouders van Roodkapje die hierover een discussie hebben met de belastingdienst, kunnen contact opnemen met onze juridische afdeling voor gratis juridische bijstand.

 

 

 

 

We gebruiken technologie├źn, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. Zie voor details het privacy beleid.
Akkoord