top of page

Gastouderschap in de loop der jaren

Sinds 2005 valt gastouderopvang onder de Wet Kinderopvang. Hoe is het gastouderschap in die afgelopen 16 jaar ontwikkeld? En hoe staat Gastouderbureau Roodkapje daarin? Onze expert Willeke Ruwe neemt je mee in de ontwikkeling van het gastouderschap in de loop der jaren.Oma van Roodkapje

Roodkapje begon in januari 2007 als gastouderbureau ‘Oma van Roodkapje’. “Binnen een jaar zijn we uitgegroeid tot één van de grootste gastouderbureaus van Nederland”, vertelt Willeke.


“In die tijd waren onze gastouders veelal opa’s en oma’s. Zij vingen hun kleinkinderen in veel gevallen al op en gingen dat nu doen als officieel gastouder”, gaat Willeke verder. “Want wat is er vertrouwder dan je kinderen op laten vangen door hun eigen opa of oma? Sinds gastouderopvang officieel erkend is als kinderopvang, kunnen ouders dus ook aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als zij gebruik willen maken van een gastouder.”


LRK en EVC

Vanaf 2010 geldt er voor gastouders een opleidingseis: een diploma op minimaal mbo niveau 2. “Veel gastouders moesten hun ervaring in het opvoeden van kinderen aantonen”, weet Willeke. “Daarvoor konden ze een zogenaamd EVC-traject in, wat staat voor ‘Erkenning van eerder Verworven Competenties’. Wij hebben veel gastouders bij kunnen staan in het verwerven van een diploma helpende zorg en welzijn. De ervaring in het opvoeden van kinderen van onze gastouders werd beloond met een diploma.


“Ook in 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) van start gegaan”, vult Willeke aan. “Het LRK is een openbaar register waarin alle

kinderopvangorganisaties en professionals geregistreerd staan die volgens de overheid aan de juiste opleidings- en kwaliteitseisen voldoen om kinderopvang te verzorgen. Het is eigenlijk een soort keurmerk binnen de kinderopvang.” Heeft een gastouder, nanny of gastouderbureau een registratie in het LRK, dan mag je er op rekenen dat de betreffende opvang goed en betrouwbaar is.


Kwalificatie-eisen

Willeke gaat verder: “Gastouders moeten eerst een beroepskwalificatie halen om aan de slag te mogen. In Nederland is dit Helpende Zorg en Welzijn, of Helpende Breed (niveau 2). Daarnaast moeten ze in het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO aan kinderen. De geschiktheid van de gastouder wordt niet alleen bepaald via een kwalificatie-eis, maar ook wordt zij of hij individueel beoordeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld door meerdere huisbezoeken per jaar door onze bemiddelingsmedewerkers. Ook krijgt de gastouder bezoek van een GGD-inspecteur voor aanvang van de werkzaamheden, en worden er steekproefsgewijs inspecties gehouden.”


Gelukkig is het allemaal niet voor niets – controle waarborgt kwaliteit. En het heeft een positief effect op de ontwikkeling van een kind, zegt Willeke tot slot: “Dat blijkt namelijk uit recent onderzoek. Bovendien is het zo dat opvang bij de gastouder zelfs nog een iets groter positief effect heeft op de ontwikkeling van met name kwetsbare kinderen dan in het kinderdagverblijf.”

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page