top of page

DE TAAK VAN EEN
GASTOUDERBUREAU

Heldere communicatie, duidelijke afspraken en deskundige hulp staan bovenaan als het gaat om bemiddeling tussen gastouders en vraagouders. Als deskundige op het gebied van gastouderopvang, pedagogiek en kinderopvangtoeslag kunnen wij je waar nodig begeleiden en adviseren. Het gastouderbureau & onze consulenten worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Jaar op jaar wordt telkens weer ieder vestiging voorzien van het kwaliteitskeurmerk en voldoen ze aan de strenge eisen voor de gastouderopvang. Een fijn gevoel: het gaat immers om je dierbaarste bezit! ​Kijk voor het laatste inspectierapport.

51-17.29 Raambrug 2 - _DSC3394.jpg
Wat mag je nog meer van ons verwachten?

Beginnende gastouders ondersteunen we bij het starten van hun eigen opvang. Waar nodig is er ondersteuning tijdens de diplomaroute en maken wij samen met de gastouders alles in orde volgende geldende richtlijnen van de overheid. Zoals inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en het Personenregister Kinderopvang. "Nieuwe' vraagouders krijgen duidelijke uitleg m.b.t. het aanvragen van kinderopvangtoeslag en indien gewenst kan onze toeslagcoach samen met jou de toeslag aanvragen

We begeleiden zowel gastouders als vraagouders in de zoektocht en screening naar een passende match tussen gastouder en vraagouder: wat voor gezin/gastouder past bij jou en jouw aanbod/vraag. Is er een goede koppeling dan bemiddelen we tussen beide partijen en begeleiden de kennismakings- en koppelingsgesprekken zodat er een goede duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. 

Jullie persoonlijke consulente controleert de woning waarin de opvang plaats gaat vinden op veiligheid en hygiëne, organiseert en leidt evaluatiegesprekken tussen gast- en vraagouder(s) en handhaaft de kwaliteit van de opvang door middel van observaties en voortgangsgesprekken met de gastouders.

Het gastouderbureau begeleidt de gastouder bij haar taak en zorgt ervoor dat ze blijft voldoen aan de overheidseisen voor gastouderopvang. Ze wordt minimaal 2x per jaar op de opvanglocatie bezocht en controleert deze jaarlijks op veiligheid en gezondheid.

De consulente:

  • Controleert en indien nodig wijzigt ze de registratie in het LRK

  • Ziet erop toe dat de benodigde papieren, zoals EHBO-diploma en verklaring omtrent gedrag, up-to-date zijn en of de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan.

  • Begeleidt, indien wenselijk, de gastouder bij controles door de GGD.

  • Draagt zorg voor bijscholing van de gastouder d.m.v. themabezoeken op het gebied van de Meldcode Kindermishandeling & pedagogiek 

In het online klantenportaal van Gastouderbureau Roodkapje kun je  heel eenvoudig, via pc, tablet of smartphone, direct wijzigingen in de opvanggegevens doorgeven, de ingevulde urenregistratie accorderen, de jaaropgave ophalen en je persoonlijke gegevens wijzigen. In één oogopslag uw administratie opvragen en bijwerken, hoe makkelijk kan het zijn. 

Naast een pedagogische helpdesk voor gastouders en vraagouders, staat er ook een team van juridische en financiële experts voor je klaar om je te adviseren en waar nodig te ondersteunen door bijvoorbeeld het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. De belastingdienst heeft Gastouderbureau Roodkapje namelijk erkend als officieel Dienstverlener voor de kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben wij een korte lijn met de belastingdienst en de afdeling kinderopvangtoeslag. Mochten wij er onverhoopt toch niet uitkomen met de belastingdienst dan kunnen wij terugvallen op een nauwe samenwerking met professionele toeslagjuristen en toeslagcoaches.

bottom of page