top of page
Logo-RoodKapje-met-rood-poppetje-door-R.

21 april 2020

FINANCIEEL

We willen u ook  graag informeren over de compensatieregeling voor de ouders voor de periode van 16 maart tot 11 mei.

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. Hierbij  lichten we de uitwerking van de regeling toe, en leest u wat we van u vragen en wat u van ons kunt verwachten. Zo weet u waar u (financieel) aan toe bent. Het is best wel ingewikkeld, maar onderaan vindt u een samenvatting.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt.

 

Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor  gastouderopvang is dit € 6,27 per uur. De ouder ontvangt de kinderopvangtoeslag  vanuit de Belastingdienst. De eigen bijdrage zal door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt gestort worden. U, als ouder, hoeft in principe niets te doen. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 10 mei in één keer uitbetaald in juni of juli.

Hoe gaat Roodkapje nu te werk ?

Deze regeling is uitgewerkt in overleg met de brancheorganisatie.
In aanmerking wordt genomen dat de gastouder geld krijgt waarvoor hij niet heeft hoeven werken.

Om die reden wordt aan gastouders (en gastouderbureaus) gevraagd om de bedragen boven € 6,27 terug te geven aan de vraagouder.
De verdeling gastouder/gastouder bureau gaat naar rato van de omzet.


Voorbeeld:

stel een gastouder ontvangt € 7,10 voor 100 uur, dat is dan € 710,-  en stel dat de vergoeding voor het GOB € 60,- bedraagt.
De bovenwettelijke eigen bijdrage van de vraagouder is dan 100 x ( 7,10 - 6,27) = € 83,-. De omzet van de gastouder ex bureaukosten is dan 710 - 60 = 650,-. De omzet van het gastouderbureau is € 60,-.

  • In dit geval betaalt de gastouder 650/710 x 83 = € 76,-

  • Het gastouderbureau betaalt aan de vraagouder 60/710 x 83 = € 7,-.

Nooduren.

 

Voor wat betreft de extra nooduren die zijn ingezet door gastouders  is er helaas nog steeds geen duidelijkheid vanuit de regering of en hoe deze betaald gaan worden.

Hiervoor geldt dus nog steeds dat u alleen de reguliere uren factureert en de extra (nood)uren goed registreert. Heeft u hier vragen over neem dan contact op met uw consulente.

Samenvatting

Voor vraagouders geldt:

De eigen bijdrage in uurtarieven tot € 6,27 wordt door de SVB automatisch op uw bankrekening gestort, in de loop van juni of juli.

De eigen bijdrage voor het gedeelte van het uurtarief boven € 6,27 wordt teruggestort door uw gastouderbureau, nadat de gastouder zijn deel heeft betaald aan het bureau. Het gastouderbureau betaalt zelf ook een deel.

Voor gastouders geldt:

De overheid verzoekt u mee te werken aan terugbetaling van de eigen bijdrage van vraagouders, voorzover het gaat om bedragen boven

€ 6,27 per uur. U krijgt een factuur van het gastouderbureau voor het bedrag dat voor u van toepassing is.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via:

 

info@gastouderbureauroodkapje.nl of

0497-381345.

U kunt ook de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

bottom of page