top of page

TARIEVEN IN DE GASTOUDEROPVANG

Als gastouderbureau vinden wij transparantie over de inkomsten en kosten het heel belangrijk. 

Binnen de gastoudervang wordt gesproken over 2 soorten inkomsten/kosten:

 1. het uurtarief van de gastouder

 2. de bureaukosten van het gastouderbureau

Wanneer je als gastouder gaat werken met Roodkapje ontvang je een aantrekkelijke vergoeding. 

Ouders die gebruik maken van een gecertificeerde, geregistreerde gastouders kunnen een aanzienlijk deel van de kosten vergoed krijgen in de vorm van kinderopvangtoeslag. Voor hen is het dus ook financieel aantrekkelijk om te kiezen voor een gastouder.

Voor meer informatie bel 0497-381345 of mail info@gastouderbureauroodkapje.nl

Je kunt ook een contactformulier invullen met je vraag. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op:

twee-kindjes-type-1-roodkapje.png
DSC_5035.jpg
uurtarief gastouder

Een gastouder mag zelf het uurtarief bepalen (per kind per uur). Roodkapje adviseert. Gebruikelijk is om rond het uurtarief te gaan zitten waarover de vraagouder Kinderopvangtoeslag ontvangt.

Voor 2024 is dat € 7,53

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Vanzelfsprekend dient de opvanglocatie daar wel geschikt voor te zijn. Vraag de consulent naar de specifieke verdeling binnen elke leeftijdscategorie. Over de verdiensten uit de gastouderopvang moet je wel belasting betalen, uiteraard. Maar de kosten die je maakt (speelgoed en dergelijke) zijn fiscaal aftrekbaar. Gastouderbureau Roodkapje helpt je desgewenst bij de aangifte inkomstenbelasting.

DSC_4862.jpg
bureaukosten Roodkapje

De bureaukosten bedragen € 1,00 per opvanguur per kind met een minimum van € 35,- en een maximum van € 100,- per maand per vraagouder/gastouder-koppeling. 

Wij hanteren geen inschrijvingskosten. Heb je interesse in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van een gastouder of wat wij als bureau voor jou, als gastouder of vraagouder, kunnen betekenen? Of wil je graag een persoonlijke berekening laten maken aan de hand van jouw gegevens? Neem dan contact op voor een kosteloos informatief gesprek met een consulente in jouw regio. 

Wat krijg je van Roodkapje?

In de eerste plaats zijn onze medewerkers van Gastouderbureau Roodkapje verantwoordelijk voor de vakkundige begeleiding van jouw kinderen door de gastouder. Zo zal de vaste consulente uit jouw regio de opvang bemiddelen.

Zij kent je persoonlijke situatie en ziet erop toe dat:​

 • de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan

 • de opvangplek veilig en gezond is. Dit wordt ieder jaar gecontroleerd d.m.v. de risico-inventarisatie.

 • de gastouder bij ons terecht kan met vragen van opvoedkundige aard

 • de gastouder kan omgaan met moeilijk opvoedbare of zieke kinderen

 • zij/hij weet hoe te handelen bij ongelukjes

 • controles bij de gastouder thuis worden uitgevoerd

 • de gastouder begeleid wordt bij controles door de GGD

 • de opvang periodiek geëvalueerd wordt met alle betrokken partijen

Maar natuurlijk doen wij meer:

 1. ​ De gastouder volgt iedere 2 jaar gratis de herhalingscursus EHBO voor kinderen (met Oranje Kruis certificaat).

 2. We melden de gastouder aan bij de gemeente en zien toe op de inschrijving en mutaties in het landelijk register kinderopvang

 3. Minimaal twee keer per jaar komt uw persoonlijke consulente op huisbezoek bij de gastouder.

 4. Als extra ondersteuning kan de gastouder/vraagouder altijd contact opnemen met onze pedagogische helpdesk.

 5. Gratis aangifte inkomstenbelasting voor de actieve gastouder.

 6. De vraagouders helpen we met het aanvragen en muteren van de toeslag kinderopvang en we maken voor hen bezwaar. Met onze fiscale/juridische collega's hebben we de expertise in huis om een gerechtelijke procedure te starten

 7. Ben je als gastouder/vraagouder op zoek naar resp. gastkinderen of een gastouder kun je een gratis oproep plaatsen op ons openbaar prikbord voor gastouders & vraagouders

 8. Periodieke nieuwsbrief voor gastouders en vraagouders met diverse actuele (kinderopvang)onderwerpen, zodat u altijd goed op de hoogte bent van de dynamische ontwikkelingen binnen de gastouderopvang/kinderopvang

 9. Ondersteuning op het gebied van marketing voor de 'zoekende' gastouder d.m.v. flyers, visitekaartjes, advertenties, social media, etc.

bottom of page