top of page
kindermishandeling (2).png

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt gastouders en andere professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Aan de hand van 5 stappen wordt er goed bekeken of er werkelijk sprake is van kindermishandeling. Je begint met de signalen in kaart te brengen.

Heb je de handige app al op je telefoon staan?

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

IMG_5015.PNG

De app 'meldcode kindermishandeling kinderopvang'is speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang. De app is laagdrempelig en praktijk gericht.

In een paar klikken vind je informatie, tips of krijg je hulp bij het doorlopen van de stappen.

Download de app in de app store van je telefoon.

IMG_5014.jpg
IMG_5013.jpg
IMG_5012.jpg

Stap 1:

signalen in kaart brengen

De meeste mensen twijfelen of er sprake is van kindermishandeling. Zie ik het wel goed? Dadelijk is er iets anders aan de hand en heb ik het verkeerd gezien.

Belangrijk om te onthouden is dat je dit doet omdat je je zorgen maakt, niet om iemand te beschuldigen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er zorgen zijn over een kind. Het in kaart brengen helpt je om een duidelijk beeld te krijgen.

Maak jij je zorgen om een kind? Neem dan de eerste stap en probeer in kaart te brengen wat je nu eigenlijk ziet. We hebben hiervoor een paar handige documenten.

IMG_5801.JPG

Stap 4:

het afwegingskader

In de vernieuwde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is het afwegingskader opgenomen. Het afwegingskader is handig in gebruik en geeft je direct een beeld of zelf hulp bieden mogelijk is of dat er professionele hulp ingeschakeld moet worden.

IMG_2592.JPG

vertrouwensinspecteur

een luisterend oor en een goed advies

Als je in de kinderopvang te maken krijgt of kennis hebt van:

  • mogelijke seksuele intimidatie en seksueel misbruik

  • psychisch en fysiek geweld

  • discriminatie en radicalisering

kun je terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

In een aantal gevallen is het zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Download de folder voor meer informatie en een duidelijk schema.

Vertrouwensinspecteur:

0900 111 3 111 (lokaal tarief)

alle werkdagen, 08.00-17.00.

Het is vaak lastig te bepalen of sommige kenmerken horen bij kindermishandeling. Een handig hulpmiddel hiervoor zijn de signalenlijsten. Hierin staat een opsomming van mogelijke signalen die kunnen horen bij een vorm van kindermishandeling. Neem contact op met de aandachtsfunctionaris als je signalen herkent of twijfelt hierover.

bottom of page