top of page

KALENDER

Voor contracten op vaste uren geldt:

  • Facturering aan de vraagouder altijd op de 20e van de maand (of de eerstvolgende werkdag).

  • Indien van toepassing: incasso bij de vraagouder op de dag na de facturering.

  • Doorstorting/betaling aan de gastouder: binnen 5 kalenderdagen na ontvangst betaling vraagouder. Normaliter zal dit de 2e werkdag zijn na ontvangst betaling vraagouder.

 

Voor contracten op basis van urenregistratie:

  • Facturering binnen 2 werkdagen na goedkeuring door vraagouder.

  • Indien van toepassing: incasso bij de vraagouder op de dag na facturering.

  • Doorstorting/betaling aan gastouder binnen 5 kalenderdagen na ontvangst betaling vraagouder. Normaliter zal dit de 2e werkdag zijn na ontvangst betaling vraagouder.

bottom of page