Update Coronavirus en kinderopvang

18 januari 2021: De kinderopvang en basisscholen blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang.

Gastouderopvang gaat gewoon door, maar met het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. De kindercentra zijn dicht, zodat ouders niet onnodig gaan reizen. Dat geldt natuurlijk ook voor brengen en halen bij gastouders. Gastouders bepalen zelf of zij voor kinderen van ouders in cruciale beroepen ook extra opvang in avond, nacht en weekend willen aanbieden.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om basisscholen en kinderopvanglocaties eerder te openen. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voor de kinderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven betalen gedurende de sluiting. De eerder aangekondigde tegemoetkoming in de eigen bijdrage loopt ook tijdens deze verlenging van de lockdown door.

11 januari 2021: protocol kinderopvang 2.0 vervangt alle oude versies.

 

Vanwege wijzigingen in de maatregelen rondom het coronavirus werd het protocol kinderopvang herhaaldelijk aangepast. Deze werd daardoor onnodig lang en niet altijd even goed leesbaar. Protocol kinderopvang 2.0 is de nieuwste versie (7 januari 2021) van het protocol kinderen, die beter leesbaar is dan de vorige protocollen. De oorspronkelijke regels blijven onveranderd. Wel is er een inhoudelijke wijziging opgenomen volgens het gewijzigde testbeleid voor kinderen, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gewijzigd testbeleid

Het testbeleid voor kinderen is gewijzigd. Ouders van kinderen tot en met 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,

  • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,

  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,

  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

protocol kinderopvang 2.0

17 december 2020: overzicht maatregelen kinderopvang tijdens lockdown + aanpassing in protocol corona veiligheid & Hygiëne roodkapje

Ons protocol corona veiligheid & hygiëne roodkapje is aangepast met de nieuwe maatregelen. De laatste aanpassingen zijn rood gearceerd. Het protocol is te vinden onderaan deze pagina.

 

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van wie
de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang
en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te
maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Het kabinet gaat ouders
tegemoetkomen in de gemaakte kosten van opvang tijdens de periode van sluiting tot de maximum uurprijs

Hieronder nog eens samengevat in een overzicht van de rijksoverheid:

15 december 2020: belangrijke aanvulling op informatie 14 december

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang?

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;

  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

 

Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

 

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis.  Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Voor meer antwoorden op vragen over noodopvang:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

14 december 2020: nieuwe maatregelen 

Het aantal corona-besmettingen blijft te hoog. Er komen dagelijks 9.000 nieuwe besmettingen bij. Dit vraagt teveel van de zorg en die druk moet verlaagd worden. 

Kinderopvang moet sluiten van 16 december t/m 19 januari 2021.

Voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen blijft de opvang open. Onder cruciale beroepen vallen:  zorg, onderwijs, openbaar vervoer, werknemers bij het Rijk, de gemeente en de provincie, medewerkers van de essentiële winkels, vuilverwerkers, politie, defensie en overige hulpdiensten.

Gastouderopvang wordt veel gebruikt door mensen die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg, omdat de gastouderopvang onregelmatige opvang kan bieden voor avond, nacht en weekend. Kinderen kunnen zo dus bij vertrouwde gezichten terecht. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om geen gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

Het kabinet vindt het ook van belang dat kinderen vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben en naar de opvang kunnen blijven gaan. Net als tijdens de lockdown dit voorjaar is er daarom noodopvang geregeld voor deze kinderen.

 

Het kabinet komt net als tijdens de sluiting dit voorjaar ouders tegemoet in de gemaakte kosten van kinderopvang, waarvan ze wegens de sluiting geen gebruik kunnen maken. Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen, de factuur door te betalen. Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat. Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen ( tot de maximale uurprijs) benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling. Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen. Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.

Ook geldt vanaf woensdag 16 december 2020 onderwijs op afstand en sluiten de scholen hun deuren.

Lees meer over de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/noodopvang-voor-kinderen-van-ouders-met-een-cruciaal-beroep-en-kwetsbare-kinderen

Een compleet overzicht van de genomen maatregelen kun je vinden op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/toespraak-14-december-in-eenvoudige-taal

08 december 2020: helaas ook tijdens de feestdagen een gedeeltelijke lockdown

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De gedeeltelijke lockdown blijft dan ook de komende tijd van toepassing, ook tijdens de feestdagen. Hieronder het overzicht:

Protocol corona veiligheid & hygiëne roodkapje

Versie 17 december 2020

 

Gastouderbureau Roodkapje heeft een corona protocol voor al onze gastouders. Zo zorgen we samen voor een veilige gastouderopvang!

beslisboom neusverkouden:

0 jaar t/m groep 8:

Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m gro

Overige belangrijke downloads:

poster+Factsheet+Testen+op+het+coronavir
poster+Factsheet+Hoe+werkt+het+bron-+en+
poster+Factsheet+Hoe+maak+je+een+afspraa

Gastouderbureau Roodkapje is al sinds 2007 een vertrouwd gezicht in de gastouderopvang.

We hebben een netwerk van consulenten door het hele land. Hierdoor ben je verzekerd van een vaste contactpersoon en krijg je altijd snel en persoonlijk advies van een consulente in jouw regio. 

Meer weten over gewoon goede opvang voor jouw kinderen?

Of wellicht heb je interesse om zelf gastouder te worden? 

Schrijf je dan kosteloos en vrijblijvend bij ons in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen 

Vanzelfsprekend kies je met Roodkapje voor betrouwbaarheid & professionaliteit. 

Raambrug 2

5531 AG Bladel

Contact

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Pinterest - White Circle
branchorganisatie kinderopvang.jpg
platform gastouderopvang.png
Logo Lidmaatschap KNGO (M).png