Roodkapje-2500X1000-nieuw.jpg

Update Coronavirus en kinderopvang

11 april 2022: Wijzigingen in het protocol

De onderstaande wijzigingen gelden per 11 april:

 • Niet meer testen bij GGD na positieve zelftest: Voor risicogroepen en zorgmedewerkers blijft het nog steeds mogelijk om zich bij de GGD te laten testen. Ook voor een herstelbewijs kan er nog getest worden bij de GGD.

 • Thuisblijfregels blijven gelden. Als de zelftest positief is dan blijft men thuis.

 • Prioriteit voor medewerkers in de kinderopvang niet meer mogelijk: Als gevolg van het vervallen advies om na een positieve zelftest te laten testen bij de GGD, komt ook de voorrangsregeling voor medewerkers en gastouders te vervallen.

23 maart 2022: Nieuwe versie protocol kinderopvang: mondkapjesplicht in bus/personenauto vervalt

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie (23 maart 2022):

 • De mondkapjesplicht komt te vervallen: medewerkers en gastouders die kinderen vervoeren in een busje/personenauto zijn per 23 maart 2022 niet meer verplicht een mondneusmasker te dragen, wel wordt het dragen van een mondneusmasker nog geadviseerd.

 • Uitzondering quarantaineregels: de uitzondering op de quarantaineregels ‘je bent in het jaar 2022 positief getest en hersteld en hebt geen klachten’ vervangt de uitzondering ‘je bent in de afgelopen 8 weken positief getest en hersteld en hebt geen klachten’

25 februari 2022: Nieuw protocol kinderopvang: versoepelingen

Het protocol is aanzienlijk uitgedund en heeft een nieuwe lay-out. In het protocol zelf is aangegeven op welke plekken het protocol is gewijzigd, er is dus geen versie met gele arcering meer.

De belangrijkste wijzigingen:

- De 1,5-meter-maatregel komt te vervallen; zo ook looproutes en dergelijke. Hoewel de maatregel komt te vervallen, blijft het advies om elkaar wel de ruimte te blijven geven.

- Ouders zijn weer welkom in de locaties en op de groep. Het is echter aan de kinderopvangorganisaties hoe zij hier invulling aan geven en hoe zij hierover afspraken maken met de ouders. Een organisatie kan dus ook anders besluiten.

-Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers andere, passende werkzaamheden te organiseren.

-In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht van kracht, dit geldt ook voor het halen en brengen naar kinderopvang en schoollocaties via taxivervoer.

31 januari 2022: nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

26 januari 2022: Aanpassingen in protocol kinderopvang

Dinsdag 25 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen.

Onderstaande wijzigingen in het quarantainebeleid zijn per direct van kracht:

Het quarantaineadvies voor kinderen komt te vervallen

 • Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.

 • Daarbij geldt voor kinderen van 0-4 jaar als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij zelf (milde) klachten hebben, het advies om te testen.

 • Voor kinderen van 4-12 die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.

 • Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Uitzondering quarantaineadvies

 • Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de volgende groepen volwassenen zijn uitgezonderd van quarantaine:

  • Personen die langer dan een week geleden hun booster vaccinatie hebben gekregen

  • Personen die minder dan 8 weken geleden positief zijn getest op corona

  • Personen die na 1 januari positief zijn getest op corona

20 januari 2022: Aanpassingen in protocol kinderopvang

Vrijdag 14 januari 2022 heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het protocol.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe protocol:

Als je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief getest is op Covid-19,  hoef je niet in quarantaine te gaan als je:

 • Korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten heeft. 

 • Langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie heeft gehad en geen klachten heeft.

 

Krijg je toch coronaklachten? Laat je dan testen.

Via de Quarantaine Check COVID-19 kun je per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Cruciale beroepen

Het kabinet heeft ook aangekondigd dat er mogelijk een uitzondering op de quarantaineregels komt voor personen werkzaam in een cruciaal beroep en die niet onder de twee hierboven genoemde uitzonderingen vallen. Dit moet uitgewerkt worden en is nu nog niet inwerking getreden. Als deze uitzondering inwerking treedt zullen we je hier zo spoedig mogelijk over informeren.

24 december 2021: Aanpassingen in protocol & nieuwe beslisboom

Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar. 

De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn:

 • Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

 • Voor mensen die positief op corona testen, maar asymptomatisch zijn, is de isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen.

22 december 2021: update compensatieregeling

De gastouderopvang is volledig open voor alle kinderen van 0-12 jaar. Belangrijk hierin is:

 • Er is geen dringend advies meer gedaan om alleen gebruik te maken van gastouderopvang voor noodopvang van kwetsbare kinderen of kinderen van wie 1 of beide ouders een cruciaal beroep heeft. Gastouderopvang is volledig open.

 • De gastouderopvang (0-12 jaar) is open. Daarom geldt de tegemoetkoming niet voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang.

Meer informatie hierover:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang

18 december 2021: Corona en kinderopvang

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje gezet:

 • De kinderopvang voor 0-4 jaar en gastouderopvang blijft open.

 • Er is een dringend advies om alleen gebruik te maken van kinderopvang / gastouderopvang voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van wie 1 of beide ouders een cruciaal beroep heeft.

 • De basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan dicht vanaf maandag 20 december tot in principe maandag 10 januari 2022.

 • Maandag 20 december is voor de BSO een "overgangsdag".

 • De eigen BSO en school van de kinderen moeten zorgen voor de noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Lukt het niet om deze noodopvang op tijd te organiseren, dan moeten scholen en BSO uiterlijk op 21 december dicht zijn.

 • Het kabinet roept ouders opnieuw op om gedurende de sluiting de facturen voor de BSO door te betalen.

 • Alle ouders die gebruikmaken van de BSO en hun factuur tijdens de sluiting volledig blijven betalen, ontvangen vanaf 21 december 2021 een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximale uurprijs.

 • De tegemoetkoming geldt ook voor ouders die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang

15 december 2021: gastouderopvang blijft open

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 14 december heeft het Kabinet aangekondigd dat het basisonderwijs, scholen voor het speciaal (basis)onderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht gaan. Dat is de week van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december.

 • De kinderopvang voor 0-4 jaar en gastouderopvang blijft in deze week wèl open en daarvoor geldt de onderstaande beslisboom. 

 • Er is een dringend advies om alleen gebruik te maken van kinderopvang / gastouderopvang voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van wie 1 of beide ouders een cruciaal beroep heeft.

 • Het basisonderwijs en de BSO's zijn in die week alleen geopend voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van wie 1 of beide ouders een cruciaal beroep heeft. Voor deze noodopvang geldt de beslisboom ook.

LET OP: Voor de ouders met cruciale beroepen of kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is:

 • ·        Deze noodopvang geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. 

 • ·        De noodopvang is niet gratis.

Hoe gaat het na die week verder?

 • Na deze week en Kerstweekend gaat de BSO weer open. De BSO is dus tijdens de twee weken reguliere kerstvakantie van de scholen wel geopend. Ook daarvoor geldt de beslisboom. Het basisonderwijs start weer op maandag 10 januari 2022.

 • Verder worden alle maatregelen die sinds 28 november 2021 gelden, verlengd tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022. Op 14 januari 2022 beoordeelt het Kabinet de situatie opnieuw.

Meer informatie over opvang tijdens het sluiten van de scholen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/noodopvang

Meer informatie over cruciale beroepen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

02 december 2021: Nieuwe beslisboom: quarantaine-uitzondering voor kinderen die corona hebben gehad

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar zonder klachten en die in de afgelopen acht weken corona hebben gehad, geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft. Zij hoeven niet te testen en ook niet in quarantaine. Dat is één van de wijzigingen in de aangepaste beslisboom​

Daarnaast is aangepast:

 • Bij een kind met klachten wordt weer onderscheid gemaakt in leeftijd: kinderen vanaf 4 jaar met klachten die passen bij corona moeten thuisblijven. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona moet het vragenschema verder doorlopen worden.

 • Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona geldt nu ook weer dat zij thuis moeten blijven als een huisgenoot of nauw contact corona heeft.

 • Bij de vraag over komst uit (een gebied in) een land met een zeer hoog risico is toegevoegd: of met een zorgwekkende virusvariant.

 • Bij een kind zonder klachten wordt weer onderscheid gemaakt in het categorie 1 of 2 contact met iemand met corona: als dit een huisgenoot is dan blijft het kind thuis.

 • Bij een kind zonder klachten tussen de 4 jaar en groep 8 dat een categorie 2 contact is, wordt gevraagd of dit contact in de privésituatie was. Deze vraag is toegevoegd omdat er nog wel eens onduidelijkheid over was. Onder privésituaties vallen bijvoorbeeld: thuis met een vriendje spelen, muziekles of sporten op minder dan 1,5 m.  

 • Als een kind als immuun wordt gezien: de termijn is verlengd van 6 naar 12 maanden.

 • Voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 zonder klachten die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft. Zie de uitleg bij de ****: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die in de laatste 8 weken corona hebben gehad en nu geen klachten hebben, hoeven niet te testen en hoeven ook niet in quarantaine. Twijfel je? Bel dan de GGD.

BOinK krijgt veel vragen over wanneer een kind in quarantaine moet en wanneer het weer uit quarantaine mag. ‘De beslisboom geeft hier geen antwoord op, want de beslisboom is een visuele vertaling van de richtlijnen van het RIVM over de keuze of een kind wel of niet naar school/opvang mag. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang het kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.’

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

26 november 2021: Aanpassingen in protocol kinderopvang

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Het thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar wordt met ingang van 29 november gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.

 • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen hun reguliere openingstijden hanteren.

 • Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om extra voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar.

22 november 2021: Aanpassingen in protocol kinderopvang + nieuwe beslisboom

 

De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang zijn:

 • Iedereen (kinderen en personeel/gastouders ongeacht of zij immuun zijn) moet thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen.

 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de kinderopvang of de basisschool contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.

 • 1,5 meter afstand tussen volwassenen (tussen personeelsleden/gastouders onderling, tussen personeelsleden/gastouders en ouders en tussen ouders onderling).

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

18 oktober 2021: Aanpassingen in beslisboom 0 tot 12 jaar en nieuw protocol kinderopvang: géén quarantaineplicht voor 0- tot 4-jarigen

 

Aanpassingen in beslisboom:

 

De wijziging in de beslisboom voor 0 tot 12-jarigen is een minimale wijziging doorgevoerd:

bij de uitleg bij de drie sterretjes (***) is de formulering nu minder stellig: ‘een kind tussen de 0 jaar en groep 8 wordt in deze situaties als immuun gezien’.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

Nieuw protocol kinderopvang:

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wél naar de kinderopvang als een huisgenoot, of iemand met wie zij nauw contact hebben gehad, COVID-19 heeft. Dat wordt aanbevolen in het aangepaste protocol kinderopvang. Het kabinet heeft het OMT-advies overgenomen om de verplichte quarantaine voor jonge kinderen per 15 oktober 2021 te laten vervallen, omdat zij een erg kleine rol spelen in het overbrengen van COVID-19. Daarom is het protocol kinderopvang aangepast.

20 september 2021: Beslisboom aangepast aan versoepeling coronamaatregelen

 

Per 20 september gelden er nieuwe regels voor het bron- en contactonderzoek. De beslisboom is hierop aangepast. De belangrijkste wijziging betreft de quarantaine-afspraken. Het OMT vindt het niet meer proportioneel dat bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang of het primair onderwijs, de hele groep of klas een quarantaine- en testadvies krijgt. De beslisboom is hierop aangepast.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

23 augustus 2021: aanpassingen beslisboom 0-12 jaar.

 

De wijziging in de beslisboom voor 0 tot 12-jarigen is een minimale wijziging doorgevoerd: bij de uitleg bij de drie sterretjes (***) is de formulering nu minder stellig: ‘een kind tussen de 0 jaar en groep 8 wordt in deze situaties als immuun gezien’.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

03 augustus 2021: quarantaine regels

 

Handige linken over quarantaine regels.

Gezinnen met kinderen en quarantaine:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Moet ik in quarantaine?

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Informatie voor huisgenoten:

https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten

15 juli 2021: nieuwe versie, zonder ‘snottebellen-beleid’, met nieuwe regels

Ook verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen weer naar de kinderopvang en school. Ook zijn er nog een paar wijzigingen in het testbeleid en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarom is de beslisboom aangepast. Er blijven nog steeds een aantal corona-maatregelen gelden. Daarom is het belangrijk de beslisboom te blijven gebruiken. In de nieuwe versie staan ook de regels voor kinderen die corona hebben gehad of gevaccineerd zijn.


We realiseren ons dat de versoepeling van de regels voor kinderen tegenstrijdig is met de oplopende besmettingscijfers. Omdat de besmettingscijfers onder kinderen nauwelijks stijgen vindt het RIVM de versoepelingen wel verantwoord.

Alle wijzigingen op een rij:

 • De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen.

 • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven. Deze vraag is daarom komen te vervallen.

 • ‘Rood of oranje gebied’ is aangepast naar ‘land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl). 

 • De vragen over 'nauw contact' en 'terugkomst uit het buitenland' zijn losgekoppeld. Deze stonden in de vorige versie in één blok. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.

 • Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun* is.

 • Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.

 • De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? i.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).

 

Wanneer is een kind immuun?


Een kind tussen de 0 jaar en groep 8 is immuun als het:

 • in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad.

 • langer dan 2 weken geleden volledig gevaccineerd is voor corona.

 • corona heeft gehad en daarná een vaccinatie heeft gehad.

 

Deze uitleg staat ook op de beslisboom.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

19 mei 2021: nieuwe beslisboom

Update 19 mei: meer uitzonderingen bij gebruikelijk klachten.

 

De vragen over de (toepassing van) de beslisboom worden steeds specifieker. Dat stelt ons in staat de beslisboom steeds nauwkeuriger te maken. Afgelopen periode ontvingen we vragen over kinderen en huisgenoten die last hebben van gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Wanneer moet een kind in deze situatie thuis blijven en wanneer mag het naar de kinderopvang en/of school? AJN Jeugdartsen Nederland heeft de kwestie met het RIVM besproken. De conclusie: op twee plaatsen in de boom is de uitzondering bij de gebruikelijke klachten toegevoegd (aangeduid met * of ***).

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

15 april 2021: BSO vanaf maandag 19 april 2021 weer open + nieuwe beslisboom

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag zolang er corona-maatregelen van kracht zijn. De wijzigingen zijn in overleg met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM doorgevoerd. Het RIVM heeft de beslisboom opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd.

De wijzigingen op een rij:

 • ‘Hoesten’ stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang/school.

 • ‘Meer dan incidenteel hoesten’ is vervangen door ‘veel hoesten’ (conform de formulering in de Handreiking bij neusverkouden kinderen).

 • Aan de inleidende punten (‘bedenk vóór je begint’) is toegevoegd: ‘Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.’ Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.

 • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.

 • De uitleg van ‘verkoudheidsklachten’ (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.

 • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school?

 • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: ‘verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten’

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

24 februari 2021: Nieuw overzicht van de coronaregels

20210223+Beeldsamenvatting+Coronaregels.

12 februari 2021: aangepaste versie beslisboom

Afgelopen week liet het RIVM weten dat het onwenselijk is om jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen die verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden na die periode weer naar de kinderopvang/school.

Deze beleidswijziging is doorgevoerd in de beslisboom. Verder heeft BOinK in samenwerking AJN Jeugdartsen de feedback van gebruikers verwerkt. Zo zijn er een aantal aanpassingen zijn gedaan in de formulering om misverstanden te voorkomen.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

08 februari 2021: Gastouders krijgen voorrang bij testen op corona

Pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten.

Zij krijgen vanaf 8 februari voorrang zodat de kinderopvang door kan blijven gaan.

Testafspraak maken met voorrangsverklaring

Gastouders kunnen via het gastouderbureau een voorrangsverklaring krijgen. 

Hierna maakt je zelf een testafspraak bij de GGD via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101 (vanuit het buitenland: +31 88 220 2700).

Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. Je wordt zo snel mogelijk getest.

Let op: De voorrangsregeling werkt alleen als iedereen hier alleen gebruik van maakt als het echt nodig is.

De testlocatie en de gang van zaken:

 • Binnen elke GGD-regio is er minstens 1 testlocatie waar personeel uit de kinderopvang met prioriteit getest kan worden. Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie.

 • Je blijft thuis tot je de testuitslag krijgt en verlaat alleen jouw huis voor de testafspraak.

 • Bij de testlocatie moet je jouw identiteitsbewijs laten zien en de voorrangsverklaring van jouw werkgever met daarop de LRK-code.

 

Uitslag coronatest

Je kunt de testuitslag bekijken via Coronatest.nl. Je kunt alleen inloggen met gebruik van DigiD. ​

 • Bij een negatieve testuitslag kun je direct weer op locatie aan het werk.

 • Bij een positieve testuitslag moet je thuis in isolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de test contact met je op om samen met je het bron- en contactonderzoek op te starten. 

08 februari 2021: nieuwe beslisboom kinderen naar opvang/ school.

Er is een nieuwe versie van de beslisboom. Met nieuwe quarantaineregels, nieuw "snotneuzenbeleid" en aangepast testadvies voor kinderen. 

Op de pagina "corona downloads"vind je alle nieuwe versies van downloads die beschikbaar zijn.

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 - BOi

03 februari 2021: 8 februari scholen weer open, wat verandert er voor de gastouderopvang.

Gisteren heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 8 februari de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open zal gaan.

Gastouderopvang was al open en dat blijft zo, daarvoor verandert er niets. Alle gastouderkindjes mogen naar de gastouder.

De BSO bij kinderdagverblijven of op scholen blijft gesloten, maar noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en opvang voor kinderen in een kwetsbare positie kan wel.

BSO door gastouders blijft open.

De vergoeding voor de eigen bijdrage (compensatieregeling) loopt nog door voor de BSO van kinderdagverblijven en scholen.

Voor gastouderopvang stopt de compensatieregeling.

Meer informatie over noodopvang is te lezen op de website van de rijksoverheid.

Routekaart+coronamaatregelen_Pagina_1.pn

22 januari 2021: Vanaf zaterdag 23 januari 2021 geldt een avondklok.

 

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok.

 • Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends is het verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

 • De avondklok geldt tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends.

 • De boete is 95 euro.

Overzicht van alle regels binnen en buiten is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

Mogen gastouders buiten zijn tijdens de avondklok als dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen?

Als je voor jouw werk als gastouder naar buiten moet, dan moet je een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok laten zien. Je kunt ook de werkgeversverklaring zelf invullen, zoals dit ook voor zzp’ers geldt.

Ouders die in cruciale beroepen werken en voor de opvang van hun kinderen gebruik maken van de gastouderopvang, kunnen tijdens de avondklok hun kinderen brengen en halen (van en naar de gastouder). Zij hebben dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok nodig waarmee ze kunnen aantonen dat ze tijdens de avondklok op straat mogen zijn.

Meer informatie over:  Voor werk tijdens de avondklok naar buiten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok/voor-werk-buiten-tijdens-avondklok-werkgeversverklaring

253.084_Werkgeversverklaring_avondklok_2
eigen+verklaring_avondklok_t_Pagina_1.pn

18 januari 2021: De kinderopvang en basisscholen blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang.

Gastouderopvang gaat gewoon door, maar met het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. De kindercentra zijn dicht, zodat ouders niet onnodig gaan reizen. Dat geldt natuurlijk ook voor brengen en halen bij gastouders. Gastouders bepalen zelf of zij voor kinderen van ouders in cruciale beroepen ook extra opvang in avond, nacht en weekend willen aanbieden.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate ontvankelijk en besmettelijk voor het virus als bij de ‘oude’ variant. Daar is echter meer bevestiging voor nodig. Ook zijn er nog te veel zorgen over het aantal besmettingen in Nederland en over de verspreiding van nieuwe varianten van het virus in de samenleving. Daardoor is het niet mogelijk om basisscholen en kinderopvanglocaties eerder te openen. Contactmomenten tussen volwassenen moeten nog zoveel mogelijk worden voorkomen.

Voor de kinderopvang blijft het verzoek aan ouders om de facturen door te blijven betalen gedurende de sluiting. De eerder aangekondigde tegemoetkoming in de eigen bijdrage loopt ook tijdens deze verlenging van de lockdown door.

11 januari 2021: protocol kinderopvang 2.0 vervangt alle oude versies.

 

Vanwege wijzigingen in de maatregelen rondom het coronavirus werd het protocol kinderopvang herhaaldelijk aangepast. Deze werd daardoor onnodig lang en niet altijd even goed leesbaar. Protocol kinderopvang 2.0 is de nieuwste versie (7 januari 2021) van het protocol kinderen, die beter leesbaar is dan de vorige protocollen. De oorspronkelijke regels blijven onveranderd. Wel is er een inhoudelijke wijziging opgenomen volgens het gewijzigde testbeleid voor kinderen, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gewijzigd testbeleid

Het testbeleid voor kinderen is gewijzigd. Ouders van kinderen tot en met 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,

 • het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona,

 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,

 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

protocol kinderopvang 2.0

17 december 2020: overzicht maatregelen kinderopvang tijdens lockdown + aanpassing in protocol corona veiligheid & Hygiëne roodkapje

Ons protocol corona veiligheid & hygiëne roodkapje is aangepast met de nieuwe maatregelen. De laatste aanpassingen zijn rood gearceerd. Het protocol is te vinden onderaan deze pagina.

 

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van wie
de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang
en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te
maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Het kabinet gaat ouders
tegemoetkomen in de gemaakte kosten van opvang tijdens de periode van sluiting tot de maximum uurprijs

Hieronder nog eens samengevat in een overzicht van de rijksoverheid:

poster kinderopvang.png

15 december 2020: belangrijke aanvulling op informatie 14 december

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang?

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;

 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

 

Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

 

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis.  Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Voor meer antwoorden op vragen over noodopvang:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvang-noodopvang

IMG_6021.JPG
Protocol Gastouderopvang (1).png

Protocol corona veiligheid & hygiëne roodkapje

Versie 26 november 2021

 

Gastouderbureau Roodkapje heeft een corona protocol voor al onze gastouders. Zo zorgen we samen voor een veilige gastouderopvang!

Overige belangrijke downloads:

poster+Factsheet+Testen+op+het+coronavir
poster+Factsheet+Hoe+werkt+het+bron-+en+
poster+Factsheet+Hoe+maak+je+een+afspraa