top of page
ped beleid banner.png
Pedagogisch beleidsplan

In een pedagogisch beleidsplan worden kwaliteitsrichtlijnen geformuleerd waar (gast)ouders op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding.

Het pedagogisch beleidsplan:
 

  • Biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de opvang te bewaken.

  • Laat zien waar ouders op kunnen rekenen als zij hun kind in handen geven van een gastouder.

  • Spreekt gastouder en vraagouder aan en geeft ideeën rond opvang, opgroeien en ontwikkeling.

  • Zorgt ervoor dat ouders/verzorgers het gastouderbureau en de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

  • Biedt een goed uitgangspunt voor onderling gesprek m.b.t onderwerpen als opvoeding en opvang.

  • Wordt uitvoerig besproken met de gastouder en er wordt jaarlijks getoetst op de naleving ervan.

Hieronder tref je de downloads van ons pedagogische beleidsplan:

De 4 basiscompetenties:

Emotionele veiligheid

Sociale competentie

Persoonlijke competentie

Waarden en normen

bottom of page