top of page
Personenregister Kinderopvang

Op 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang gestart.

Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven in het register.

 

Hier hebben wij de belangrijkste zaken die voor u als gastouder van belang zijn nog eens voor u op een rijtje gezet. Ook geven we een antwoord op een aantal belangrijke vragen.

Waarom dit register?

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op deze manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs voor een langere periode,  vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Wie moet zich inschrijven?
 • Gastouders

 • Indien de opvang wordt verzorgt in de woning van de gastouder: de volwassen/meerderjarige huisgenoten

 • Indien de opvang wordt verzorgt in de woning van de gastouder: eventuele structureel aanwezige personen

Wat wordt verstaan onder structureel aanwezig?
Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens 1x per drie maanden minimaal een half uur tijdens de opvang aanwezig is op de opvanglocatie. Meer hierover lees je in het factsheet personenregister.

O.a. stagiaires voor langere periode, vrijwilligers en zelfstandigen. Maar bijvoorbeeld ook de schoonmaakster die 1 keer in de week tijdens de opvang langskomt of de buurvrouw die wekelijks op bezoek komt tijdens opvanguren. Zij moeten zich inschrijven in het personenregister.

Je bent er als gastouder zelf verantwoordelijk voor om deze eventuele structureel aanwezige personen bij ons aan te melden en hen te informeren over hun registratieplicht. 

 1. Maak een lijst met mensen die structureel aanwezig zijn in jouw opvang. Van iedere persoon die zich gaat inschrijven en door Roodkapje gekoppeld moet worden hebben wij nodig: voorletter(s), achternaam, geboortedatum en het BSN-nummer. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om gekoppeld te worden. Je consulente zal t.z.t. bij je opvragen. 

 2. De gastouder is er zelf verantwoordelijk voor dat alle personen die ze als structureel aanwezige opgeeft juist geïnformeerd worden. Men kan hiervoor de informatiebrief ' vog aanvragen + registreren structureel aanwezige personen' gebruiken. Daarin staat staat duidelijk omschreven wat er van hen wordt verwacht en hoede inschrijving in zijn werk gaat.
  Zorg ervoor dat de personen die je in laat schrijven:
  - direct een VOG aanvragen
  - zich na ontvangst van de VOG zich z.s.m. (zelf) inschrijven in het personenregister en een koppelverzoek bij Roodkapje indienen

bottom of page