Gastouderbureau Roodkapje

Personenregister kinderopvang


Op 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang gestart. Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven in het register. Hier hebben wij de belangrijkste zaken die voor u als gastouder van belang zijn nog eens voor u op een rijtje gezet. Ook geven we een antwoord op een aantal belangrijke vragen.

Waarom dit register?
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op deze manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs voor een langere periode,  vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Voorlichtingsfilmpje introductie personenregister kinderopvang

Wie moeten zich inschrijven?

Wat wordt verstaan onder structureel aanwezig?
Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens 1x per drie maanden minimaal een half uur tijdens de opvang aanwezig is op de opvanglocatie.

O.a. stagiaires voor langere periode, vrijwilligers en zelfstandigen. Maar bijvoorbeeld ook de schoonmaakster die 1 keer in de week tijdens de opvang langskomt of de buurvrouw die wekelijks op bezoek komt tijdens opvanguren. Zij moeten zich inschrijven in het personenregister.

U bent er als gastouder zelf verantwoordelijk voor om deze eventuele structureel aanwezige personen bij ons aan te melden en hen te informeren over hun registratieplicht. 


Opvang op de vraagouderlocatie?
Indien de opvang bij de vraagouder thuis plaatsvindt is uitsluitend de gastouder VOG-plichtig en verplicht om zich in te schrijven in het personenregister. Overige aanwezigen naast de gastouder, ook al voldoen zij aan de richtlijn ‘structureel aanwezig’, worden gezien als de verantwoordelijkheid van de vraagouder bij wie de opvang plaatsvindt. Deze aanwezigen hoeven zich dus niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang.   

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Factsheet Personenregister kinderopvang. 

 

Inschrijven & Koppelen

Het inschrijfproces bestaat uit twee stappen

 1. Uzelf, uw meerderjarige huisgenoten, eventuele andere personen die structureel aanwezig zijn, schrijven zich zelf in het register in door middel van hun eigen DigiD en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 2. Na registratie koppelt het gastouderbureau (Roodkapje) deze personen aan het bureau. Pas dan is de registratie compleet.

Deze twee stappen zijn noodzakelijk om te mogen werken in de kinderopvang. Inschrijven in het register is tot 1 juli gratis, daarna kost de inschrijving eenmalig €12.


Wanneer moeten personen zich inschrijven?

Op of direct na 1 maart 2018:
- stagiaires voor langere periode, vrijwilligers en zelfstandigen*
- overige structureel aanwezige personen*

* Op het moment van inschrijven mag deze VOG maximaal 2 maanden oud zijn.

Uiterlijk 30 juni 2018:
- gastouders die al geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (reeds in het bezit van een VOG afgegeven na 1-3-2013)
- volwassen huisgenoten op de gastouderlocatie  die al continu gescreend worden (reeds in het bezit van een VOG afgegeven na 1-3-2013)

Inschrijven en koppelen zijn voorwaarden om te mogen werken in de kidneropvang. Gastouderbureau Roodkapje is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle inschrijfplichtigen binnen haar organisatie. Als dit niet op tijd gebeurt, kunnen wij een boete krijgen van de gemeente. Als er voor 1 juli geen inschrijving heeft plaatsgevonden en wij de gastouder/inschrijfplichtige niet kunnen koppelen, zijn wij genoodzaakt, om de bemiddeling (tijdelijk) te stoppen. Totdat de registratie  en koppeling is voltooid.
 

Stappenplan: inschrijven en koppelverzoek indienen

Bekijk hier ook de Instructievideo: Hoe schrijft u zich in het persoonsregister kinderopvang in
 

 1. Om in te loggen op het personenregister heeft men een eigen DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via digig.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u een brief met verificatiegegevens thuisgestuurd. Hiermee kunt u uw DigiD activeren.
  Iedereen die zich moet inschrijven in het personenregister, dient dit zelf (d.m.v. DigiD) te doen. Het is dus niet mogelijk om de inschrijving voor eventuele huisgenoten, structureel aanwezigen te doen.
   
 2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze dient gescreend te zijn m.b.t. het werken in de kinderopvang. 

  * De in reeds in het LRKP geregistreerde gastouder en de volwassen huisgenoten kunnen gebruik maken van de bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013, het originele exemplaar hiervan vindt u in uw Roodkapje-map). Let op: indien u zich na 1 juli inschrijft geldt hier ook dat de VOG maximaal 2 maanden oud mag zijn! Voorkom dus onnodige extra kosten en schrijf u tijdig in

  * Nieuwe gastouders (gestart na 1 maart 2018) en eventuele structureel aanwezige personen op de gastouderlocatie kunnen zich uitsluitend inschrijven met een VOG, die op het moment van inschrijven maximaal 2 maanden oud is. 
   
 3. Log in via duo.nl/personenregisterkinderopvang.
  Kies hier voor: ’inschrijven of wijzigen (voor personen)’ en log in met uw DigiD. Uw persoonlijke gegevens worden hiermee automatisch ingevuld. Deze kunt controleren door te klikken op ' toon meer'.
   
 4. Berichtgeving: geef aan hoe u op de hoogte gehouden wilt worden en bevestig dit met ' opslaan'.|
   
 5. Vul het kenmerk van uw VOG in.  De geldigheid van uw VOG wordt meteen gecontroleerd, dit kan enkele minuten duren. U vindt het kenmerk op uw VOG achter 'Ons kenmerk'. Het kenmerk is 14 tot 18 cijfers lang óf begint met NP of RP gevolgd door 8 cijfers. 
   
 6. Na uw inschrijving kunt u meteen op dezelfde website een koppelverzoek indienen bij “GOB Oma van Roodkapje”.
  Let op: Gastouderbureau Roodkapje heeft meerdere vestigingen. In uw geval kiest u voor “GOB Oma van Roodkapje ” (Raambrug 2, Bladel). Vergeet niet ter bevestiging op 'verzoek' te klikken.
  Roodkapje krijgt automatisch bericht als u een koppelverzoek via het personenregister indient en wij zullen u binnen 2 werkdagen koppelen aan onze organisatie. U ontvangt van DUO een bevestiging als u gekoppeld bent aan ons bureau.

  U bent nu weer in het begin menu en kunt rechts bovenin uitloggen. Werkt u voor meer bureaus dan moet u deze allemaal een koppelverzoek sturen.
   
 7. Wij adviseren alle gastouders om een kopie van inschrijving in het personenregister kinderopvang van de personen die u laat inschrijven op te vragen, zodat u zeker weet dat iedereen ingeschreven en gekoppeld is. De personen die u opgeeft worden in het register namelijk niet rechstreeks aan u gekoppeld maar aan het gastouderbureau(s) waarmee u werkt.

  Download printversie stappenplan met invulinstructie
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hoe werkt het precies voor mensen die bij de gastouder in huis wonen?
  Volwassen huisgenoten van een gastouder worden al continu gescreend. Om zich na 1 maart 2018 in te schrijven hebben zij een DigiD nodig. Ze kunnen gebruik maken van hun bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013). Omdat deze personen al continu gescreend worden, hebben zij tot 1 juli 2018 de tijd om zich in te schrijven.
   
 2. Moeten mijn huisgenoten zichzelf inschrijven of kan ik dat als gastouder voor hen doen?
  De inschrijfplichtige dient zichzelf in te schrijven. Inschrijven kan namelijk alleen met een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
   
 3. Hoe werkt het voor de personen die nog niet continu gescreend worden?
  Deze personen moeten zich op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van een DigiD en een VOG aanvragen. De VOG mag in ieder geval niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van inschrijving in het register. Ook zij moeten zichzelf inschrijven in het personenregister (zie vraag 2).
   
 4. Hoe weet je als gastouder dat de inschrijving goed geregeld is. Dat de gegevens kloppen? Kun je dat zelf controleren?
  Roodkapje heeft toegang tot het personenregister. Als gastouder heeft u geen inzage in de inschrijvingen van het register. Iedereen die zich inschrijft in het personenregsiter ontvangt na registratie een bericht van de inschrijving. Als gastouder kunt u vragen om een kopie daarvan aan te leveren.
   
 5. Wat als iemand weigert zich te registreren?
  Dan dient u dit bekend te maken bij het gastouderbureau waarbij u gekoppeld bent en/of te overleggen met de GGD van uw regio. Gevolg kan zijn dat u deze persoon (tijdelijk) niet meer kunt toelaten tot uw opvang.
   
 6. Wie is VOG-plichtig en moet zich inschrijven in het personenregister?
  Voor een duidelijke uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag door naar het Factsheet Personenregister  en DUO.
   
 7. Wat doe ik met een VOG die ouder is dan 2 maanden?
  * Gastouders en hun volwassen huisgenoten kunnen hun bestaande VOG gebruiken (afgegeven na 1 maart 2013).
  * Voor alle andere op de opvanglocatie mag een VOG niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van inschrijven in het register. Is dat wel het geval dient er een nieuwe aangevraagd te worden.
   
 8. Moeten ouders zich ook inschrijven?
  Nee, ouders die kinderen komen brengen (of halen) hoeven zich niet in te schrijven. Ook niet wanneer zij wat langer blijven om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken of om borstvoeding te geven.
   
 9. Hoe worden de inschrijvingen gecontroleerd?
  Uw regionale GGD controleert de inschrijvingen tijdens hun inspecties.
   
 10. Hoe verhoudt het personenregister kinderopvang zich tot de wet op de privacy?
  Persoonsgegevens die opgegeven worden in het register, worden alleen gebruikt voor het deol waarvoor ze achtergelaten zijn.
   
 11. Als mijn moeder meeloopt naar de markt en helpt met de kinderen buiten, moet zij zich dan inschrijven in het personenregister?
  Ja, zij moet ook een VOG hebben en zich inschrijven in het personenregister. In dit geval zou je kunnen zeggen dat de opvanglocatie naar buiten wordt verplaatst. Omdat zij een directe verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kinderen heeft, moet ze zich ook inschrijven in het register.
   
 12. Moeten een tuinman, schoonmaakster of klusjesman zich ook inschrijven?
  Dat ligt aan de situatie. Een klusjesman die minimaal 1 keer per 3 maanden een half uur op de locatie is, moet zich inschrijven in het register. Komt hij voor of na de opneingstijden, dan is inschrijving niet nodig. Inschrijven in het register hoeft ook niet bij een eenmalige kortdurende klus. Dat betekent: niet langer dan 2 weken achter elkaar en geen directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen.
   
 13. De inwonende huisgenoot (18+) van de gastouder neemt regelmatig een vriend(in) mee naar huis. Moet die zich ook inschrijven?
  Als de vriend(in) tijdens de opvanguren minimaal 1x per 3 maanden een half uur aanwezig is en directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen heeft, moet die zich inschrijven in het personenregister.
   
 14. Hoe kan ik een VOG aanvragen?
  *  U kunt schriftelijk een VOG aanvragen. Dit doet u door hier het juiste aanvraagformulier te downloaden en uit te printen en zelf de de eerste pagina volledig in te vullen. Hiermee gaat u naar uw gemeentehuis/stadhuis om persoonlijk uw VOG aan te vragen. Het is niet mogelijk om voor derden (huisgenoot, stagiaires etc.) een VOG aan te vragen. Hij/zij dient ook persoonlijk zijn/haar VOG aan te vragen. Vergeet niet om een een gedlig legitimatiebewijs mee te nemen. De kosten hiervoor zijn €41,35. De VOG krijgt u dan binnen enkele werkdagen thuis gestuurd.
  Aanvraagformulier VOG: gastouder of huisgenoot
  Aanvraagformulier VOG: structureel aanwezige persoon (stagiaire, vrijwilliger, zelfstandige etc.)

   * Het is ook mogelijk om online een VOG aan te vragen. Hiervoor moet Roodkapje eerst de VOG-aanvraag digitaal voor u klaarzetten. Om dit kunnen doen hebben wij uw voorletter(s), achternaam en een geldig e-mail adres. Deze gegevens kunt u sturen naar personenregister@gastouderbureauroodkapje.nl. U ontvangt dan binnen enkele dagen een e-mail. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met DigiD. Daarna kunt u de VOG-aanvraag afronden door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen. Uw aanvraag wordt vervolgens door Dienst Justis in behandeling genomen. Dienst Justis informeert uw schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. De kosten van een digitale VOG-aanvraag bedragen €33,85. U moet deze kosten op het moment van aanvragen zelf betalen d.m.v. iDeal.

   
We gebruiken technologie├źn, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners. Zie voor details het privacy beleid.
Akkoord