top of page

Roodkapje scoort 100% op jaarlijkse GGD inspectie

Bijgewerkt op: 20 aug. 2021


Ieder jaar wordt Gastouderbureau Roodkapje geïnspecteerd door de GGD of we voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. In oktober kregen we bezoek van een toezichthouder voor onze jaarlijkse inspectie die ons een score gaf van maar liefst 100%! We zijn ontzettend blij met deze fantastische score en vertellen je hier graag meer over.

Wat is er allemaal getoetst?

Tijdens het bezoek werd er gesproken met onze directeur, een bemiddelingsmedewerkster en een administratief medewerkster. Ook werd er steekproefsgewijs een blik geworpen in de dossiers van vijftien gastouders en bijbehorende vraagouders en is de inhoud besproken. Tevens is van tien gastouders de financiële administratie ingezien. Wij zijn getoetst op de volgende criteria:

  • Pedagogisch beleid: is de inhoud van het pedagogisch beleidsplan volledig?

  • Personeel: is iedereen ingeschreven in het personenregister kinderopvang?

  • Veiligheid en gezondheid: is dit beleid voldoende gewaarborgd in de praktijk?

  • Ouderrecht: hoe is het gesteld met informatieverstrekking en betrokkenheid?

  • Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht: hoe worden ouders begeleid en hoe wordt de kwaliteit bewaakt?


Positief advies

De toezichthouder constateerde tevreden dat Roodkapje voldoet aan al deze punten en dat wij voldoende overzicht hebben over de opvang in de praktijk van de 680 bij ons aangesloten gastouders. Het advies dat de GGD af heeft gegeven aan de het college van B&W (de instantie die de GGD aanstuurt om bezoeken in te plannen) is dan ook ‘niet handhaven’. Dat houdt in dat alles in orde is en dat Roodkapje noch de gemeente verdere actie hoeven ondernemen. Een positief advies dus!


Aandachtspunten en verbeteringen

Een verbeterpunt dat uit eerdere inspecties naar voren was gekomen, is dat ons administratiesysteem niet op alle punten even sterk is. Zoals jullie weten zijn we eerder dit jaar overgestapt op het Portabase administratiesysteem, speciaal ontwikkeld voor de gastouderbranche. Onze toezichthouder kon zien dat we dit aandachtspunt voldoende aangepakt hadden en dat er een verbetering zichtbaar was. 


Als iets goed is wil dat niet zeggen dat het niet beter kan. Daarom kregen we ook wat aandachtspunten mee, waar we al mee aan de slag zijn gegaan. Zo is het niet verplicht om een format te hebben waarin gastouders hun eigen pedagogisch werkplan kunnen schrijven, maar dit is wel iets dat wij onder de aandacht gaan brengen. Ook willen we onze bemiddelingsmedewerkers meer onaangekondigde bezoeken laten brengen aan gastouders. We zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van onze opvang nog meer gaat verbeteren. Op naar de 110%!

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page