Gastouderbureau Roodkapje

Nieuws

20-02-2018:
BELANGRIJK UPDATE IN DE REGELGEVING M.I.V. 20-2-2018:  verzorgt u als gastouder de opvang bij de vraagouder thuis?
In dat geval is het alleen noodzakelijk dat de gastouder in het bezit is van een VOG en zich inschrijft in het personenregister. 
Wanneer de opvang plaatsvindt bij de vraagouder thuis, draagt de vraagouder de verantwoordelijkheid voor alle personen die naast de gastouder ook aanwezig zijn tijdens opvanguren. Dus als bijvoorbeeld oma als gastouder oppast op de kleinkinderen en opa gaat mee, dan hoeft opa zich niet in te schrijven. Overige aanwezigen naast de gastouder, ook al voldoen zij aan de richtlijn ‘structureel aanwezig’, worden gezien als de verantwoordelijkheid van de vraagouder bij wie de opvang plaatsvindt. Deze aanwezigen hoeven zich dus niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang.


29-01-2018: 

Personenregister
Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven in het register. Wij zullen al onze gastouders binnenkort persoonlijk via een nieuwsbrief gaan informeren over de belangrijkste zaken hieromtrent. Ook vindt u dan uitgebreide informatie hierover terug op onze website. Wilt u zich alvast inlezen? Onderstaande documenten kunnen u al wat meer informatie geven.
 
22-12-2017:
Ons hoofdkantoor is gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 02 januari 2018.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.
 
10-10-2017: 
Toeslagen gaan omhoog.
Onder Rutte III gaat de kinderbijslag omhoog, net als het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. 
De 31-jarige Jitske Wijntje is moeder van twee jonge kinderen. Zij en haar man hebben moeite om rond te komen. "Het netto inkomen van mijn man is 1500 euro. Ik werk als oproepbasis in de zorg maar kan momenteel niet werken. Dus we hebben het financieel best zwaar." krijgt nu iedere drie maanden 440 euro kinderbijslag voor haar twee kinderen."Het is heel fijn dat dat omhoog gaat." Ook krijgt ze, omdat haar gezin weinig inkomsten heeft, naast de kinderbijslag een kindgebondenbudget: 100 euro per maand per twee kinderen. Ook dat budget gaat dus omhoog.
 
Gezinnen gaan er in het nieuwe kabinet relatief met meeste op vooruit: 1,5 procent per jaar. "Dat biedt perspectief", vindt Jitske. "Al is het maar een paar tientjes. Alle beetjes helpen."
 
Kinderopvang
Wat Jitske ook goed vindt, is dat de kinderopvangtoeslag omhoog gaat. Nu loont het voor haar niet echt om te werken, omdat de opvang het gezin veel geld kost. 'Ik wil graag werken, maar het moet wel lonen. Door de kinderopvangtoeslag te verhogen hoop ik dat het voor mij meer zin heeft om te werken."
Bron: RTL Nieuws
 
 
21-09-2017
Dag van de gastouder 2017: Roodkapje & Doenkids
Als eerste gastouderbureau in Nederland zijn wij een bijzondere samenwerking aangegaan met Doenkids!
 
Doenkids biedt met 2 activitheken (kinderdagverblijf en BSO) ondersteuning op het gebied van het aanbieden van educatieve, gevarieerde activiteiten. Door hun jarenlange ervaring met het organiseren van activiteiten voor kinderen weten zij hoe je er voor kunt zorgen dat kinderen lekker actief bezig kunnen zijn. Niet alleen knutselen maar ook heel veel sport, spel, proefjes, natuur- en drama! Met behulp van ervaren en enthousiaste pedagogisch medewerkers met veel praktijkervaring hebben zij de meest succesvolle activiteiten opgenomen in hun databases.
 
Voortaan ontvangt u 2x per maand het magazine “SAMEN SPELEN met Roodkapje”en zit u als gastouder nooit meer zonder inspiratie of ideeen. Hierdoor heeft u snel en eenvoudig toegang tot diverse activiteiten die speciaal zijn uitgewerkt voor en door medewerkers in de kinderopvang. Gerangschikt op de diverse ontwikkelingsgebieden, leeftijd, soort activiteit, thema etc. Iedere activiteit wordt duidelijk toegelicht, uitgewerkt en voorzien van een ‘boodschappenlijstje’. U kunt direct aan de slag met de kinderen en hoeft niet meer eindeloos te zoeken naar leuke & nieuwe activiteiten die geschikt zouden kunnen zijn.
 
 
18-09-2017:
Hoofdkantoor gesloten op 22 & 23 september.
De zomervakantie zit erop.....Alle scholen zijn inmiddels weer volop aan de gang. 

Een drukke periode voor ons als gastouderbureau ligt achter ons. Maar ook een periode waarin we door onze vraagouders tijdens de nationale Kinderopvang Awards zijn beloond met een 8,7! Hoe dankbaar en trots zijn wij daarop...!
Een beloning voor ons als kantoor, voor het hele team en iedere werknemer. Het hele team werkt keihard om jullie de allerbeste service te verlenen. 

Wij hechten grote waarde aan de menselijke factor en daarom gaan wij met alle medewerkers van Roodkapje 2 dagen teambuilden, brainstormen en ontspannen.
Dit betekent dat wij op vrijdag 22 en zaterdag 23 september gesloten zijn. 

Het hoofdkantoor en de diverse vestigingen in het land zijn gesloten. Uw consulent even niet bereikbaar en de telefoon en social media 2 dagen off line....
Wij realiseren ons dat dit voor u ongemak met zich mee kan brengen en daarom willen wij u tijdig informeren. Dank voor uw begrip.

 

 

 

 

 

 
31-08-2017:
Belastingdienst stuurt herinneringsbrief.
Heeft u een brief ontvangen van de belastingdienst met dagtekening 31 augustus met daarin het verzoek om een opgave van de afgenomen en betaalde uren en het aanleveren van eventuele bewijsstukken? U krijgt deze brief omdat u nog niet heeft gereageerd op de brief die zij u eerder, in juni 2017, hebben gestuurd. Zie ook het nieuwsbericht hieronder dd. 22-05-2017. 
U kunt de gevraagde gegevens alsnog tot uiterlijk 21 september aanleveren bij de belastingdienst. Doet u dit op tijd! Mocht de informatie niet op tijd zijn ontvangen, dan kan de belastingdienst de kinderopvangtoeslag voor 2016 niet controleren. In dat geval moet u, als ouder(s) de toeslag die is ontvangen in 2016, terugbetalen.
 
Wat kan Roodkapje hierin voor u doen? Mocht u graag hulp willen bij het invullen van deze brief kunt u de deze inscannen en mailen naar info@gastouderbureauroodkapje.nl zodat onze collega’s van de betreffende afdeling u hierbij kunnen helpen.

 

10-07-2017:
Controleer zelf eenvoudig uw eindafrekening van de kinderopvangtoeslag 2016.

Goed, die is binnen. De eindafrekening van uw toeslag over 2016. 
Waarschijnlijk wilt u deze wel even narekenen: klopt alles wel? 
Onze toeslagjurist Willeke Ruwe legt u uit hoe u
eenvoudig in 3 stappen zelf uw toeslag kunt checken.
 
 

17-06-2017:
Roodkapje ontvangt een 8,7 op de Kinderopvang Awards!
De vraagouders van Gastouderbureau Roodkapje spreekt hun waardering uit!
Bij de Landelijke Kinderopvang Awards in juni 2017 geven zij onze gastouders, collega's & hoofdkantoor een 8,7!!


22-05-2017
:   
Brief van de belastingdienst ontvangen in juni '17?
De afdeling toeslagen zal begin juni 2017 aan ca. 90.000 ouders een verzoek om kinderopvanggegevens over 2016 op te sturen.

Zoals ieder jaar controleer de belastingdienst voordat de ouder de definitieve berekening ontvangt, eerst of het aantal opvanguren dat de ouder heeft opgegeven in de aanvraag, overeenkomt met de werkelijke situatie. Roodkapje verstrekt hiervoor de benodigde informatie aan de belastingdienst. Echter als er nog meer informatie nodig is, ontvangt u van de belastingdienst dus een brief.

Wanneer/waarom ontvangt u deze brief?
In een aantal specifieke omstandigheden kan de belastingdienst de gegevens niet automatisch verwerken. Dan zullen zij de ouders een brief sturen met het verzoek om de belastingdienst te informeren hoeveel uren er zijn afgenomen, van welke opvangsoort en bij welke opvangorganisatie de uren zijn afgenomen.

- Zo zijn er ouders die in het buitenland kinderopvang afnemen. 
- Of de ouders van wie het kind bij meerdere kinderopvangorganisaties of gastouders wordt opgevangen.
- Ook kan het zijn dat de belastingdienst gegevens van het gastouderbureau, niet kunnen verwerken.

In dergelijke gevallen worden de ouders verzocht de gegevens zelf naar de belastingdienst op te sturen. In de brieven zijn de gegevens van het kind (de kinderen) al zoveel mogelijk ingevuld en is er bij de herinneringstermijn rekening gehouden met de zomervakantie.

Wat kan Roodkapje hierin voor u doen? Mocht u graag hulp willen bij het invullen van deze brief kunt u de deze inscannen en mailen naar info@gastouderbureauroodkapje.nl zodat onze collega’s van de betreffende afdeling u hierbij kunnen helpen.

 

13-02-2017:   
Reactie op Undercover van zondag 12 februari 2017
Het incident van de man uit Heerhugowaard die in het bezit van kinderporno bleek te zijn, heeft Nederland opgeschrikt. Helemaal omdat zijn vrouw gastouder is (niet aangesloten bij Gastouderbureau Roodkapje overigens). Dit kwam afgelopen zondag aan de orde bij SBS6 in het programma Undercover.

Dit onaanvaardbare incident benadrukt nog maar eens het belang van het project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang, dat dinsdag 7 februari 2017 van start ging op het Ministerie van SZW. Roodkapje was daar door middel van een afgevaardigde van het Platform Gastouderopvang bij aanwezig.

Gastouderbureau Roodkapje, het Platform Gastouderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang spannen zich voortdurend in om kwaliteitsverhogende maatregelen te nemen naast de reeds in het verleden getroffen matregelen. Zo minimaliseren wij de kans op onaanvaardbare situaties zoals in Heerhugowaard. Het project is een praktische uitwerking vn het visiedocument kwaliteit gastouderopvang dat eind vorig jaar verscheen. Daarnaast wordt begin 2018 het nieuw personenregister gelanceerd, waarbij niet alleen van de gastouder en diens volwassen huisgenoten een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt gevraagd, maar ook van andere structureel aanwezigen.

De veiligheid van kinderen in de gastouderopvang is op diverse manieren geborgd. Allereerst wordt de opvang altijd verzorgd door één en dezelfde persoon: de gastouder. Hierdoor ontstaat er een intensieve relatie tussen ouder en gastouder en weet de ouder altijd tot wie hij zich moet wenden. Daarnaast mag de gastouder de opvang nooit overdragen aan een ander. Een partner of buur kan en mag dus nooit alleen met de kinderen zijn.

De rol van het gastouderbureau moet niet worden onderschat. Onze bemiddelingsmedewerkers bezoeken de gastouders jaarlijks meerdere keren, onder andere om risico-inventarisaties uit te voeren. Tijdens een huisbezoek gaat de bemiddelingsmedwerker in gesprek met de gastouder. Ook wordt er geobserveerd. Wat is de gastouder aan het doen? Hoe is het gesteld met de kinderen: zien zij er tevreden en blij uit? Is de partner van de gastouder thuis en wat is zijn/haar rol op dat moment? Zijn er eigen kinderen thuis, hoe gaat het met hen? Middels deze observaties en het contact dat de bemiddelingsmedwerker heeft met de ouders wordt beoordeeld of de opvang goed en veilig verloopt.

Ook van onze gastouders zelf verwachten wij een actieve rol bij het voorkomen van kindermisbruik. Vaak immers zijn het bekenden uit de directe omgeving die toch een duistere kant blijken te hebben. Door middel van thema bezoeken en trainingen (Meldcode Kindermishandeling) proberen wij gastouders attent te maken op mogelijke gevaren. 

Natuurlijk, incidenten zoals deze zijn nooit helemaal te voorkomen, maar door de toezicht van het gastouderbureau worden de risico's in elk geval geminimaliseerd.

 

07-09-2016:
Uitspraak gerechtshof Arnhem over ondernemerschap gastouders.

Het hof concludeert in deze casus en voor dit gastouderbureau dat de gastouder dermate afhankelijk is van dit gastouderbureau dat van zelfstandigheid geen sprake is.

Roodkapje acht deze uitspraak onjuist. Schijnbaar snapt het hof niet goed wat een gastouder is en wat de rol van een gastouderbureau is. Het hof beschouwt het gastouderbureau als opdrachtgever ! Dat is natuurlijk onjuist. De gastouder vangt de kinderen van de vraagouder op. De gastouder doet dat niet in opdracht van het gastouderbureau, maar in opdracht van de vraagouder natuurlijk. Het gastouderbureau speelt slechts een begeleidende en toezichthoudende rol.

Wij zien dan ook geen reden tot paniek. Naar onze mening staat de zelfstandigheid van gastouders als een paal boven water.

Gastouders van Roodkapje die hierover een discussie hebben met de belastingdienst, kunnen contact opnemen met onze juridische afdeling voor gratis juridische bijstand.

 

22-03-2016:
Triple P 
Wij onderzoeken in samenwerking met de GGD of er bij  vraagouders de behoefte bestaat om workshop te krijgen over opvoeding op basis van Triple P, positief opvoeden. Ook denken wij eraan om een spreekuur te organiseren waar vraagouders hun opvoedproblemen kunnen voorleggen aan een van onze pedagogen.

 

21-03-2016:
Lerend netwerken.
Op onze thema pagina hebben wij aangekondigd dat wij bijeenkomsten gaan houden waarbij gastouders onderling elkaars ervaringen en problemen bespreken. Ze wisselen onderling tips en oplossingen uit; wat werkt wel en wat werkt niet. Kortom: leren van elkaar. De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels gepland. Wij verwachten er veel van !